Tullverket

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden är bindande internt i Tullverket men är inte bindande för externa aktörer.

STY 2018-120PDF Rättsligt ställningstagande om krav för tillstånd till godkänd avsändare

STY 2016-452PDF Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

STY 2016-417PDF Rättsligt ställningstagande om obetydligt belopp enligt 5 kap. 12 § 2 tullagen

Uppdaterad: 2019-12-09


4000