Tullverket

Överklaga beslut om anställning

Om inget annat anges så är det alltid möjligt att överklaga ett beslut om anställning.

Vill du överklaga ett beslut om anställning ska du göra det skriftligt till:

Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM

Ha med detta i ditt överklagande:

  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer.

Tullverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Tullverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning, så det behöver du inte göra själv.

För att du ska kunna få en anställning genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som först fick tjänsten.

Besluten anslås på Tullverkets huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på Tegeluddsvägen 21,
7 trappor, i Stockholm.

Uppdaterad: 2020-01-30


4000