Tullverket

Kontrollavdelningens grundutbildning

När du blivit anställd som tullaspirant till Tullverkets kontrollavdelning får du grundutbildning av oss. Under utbildningstiden är du anställd hos oss med lön.

Vi arbetar just nu med vissa förändringar i upplägget av kontrollavdelningens grundutbildning. Informationen på den här sidan kan därför komma att uppdateras under våren.

Du påbörjar din anställning som tullaspirant. Aspirantanställningen är en tidsbegränsad anställning under utbildningstiden. Du får lön under hela utbildningen. För att få en tillsvidareanställning måste du bli godkänd på utbildningen och bedömas som lämplig för arbete inom kontrollavdelningen. 

Anställningen börjar med en grundutbildning som är uppdelad i teori- och praktikdel, totalt under cirka 16 månader. Teoridelen varvas med praktiska moment på tjänstgöringsorten och självstudier på distans i vår lärplattform med stöttning från lärare. Delar av grundutbildningen genomförs på annan ort vilket innebär resor och övernattning. Du ingår i en klass på ungefär 25 elever som sitter på olika orter i landet. Du har kontinuerlig kontakt med lärare som finns på distans.

Innehåll

Under grundutbildningen får du kunskaper om olika arbetsmetoder som används inom brottsbekämpning och tullkontroll, regelverket kring Tullverket samt tulltjänstemannens befogenheter och skyldigheter. Några av de ämnen som tas upp på kursen är:

 • Grundläggande kunskaper i Tullverkets hantering av det legala varuflödet som till exempel tullförfaranden klassificering och restriktioner.
 • Konflikthantering, grundläggande taktiskt förhållningsätt med utbildning i batong samt användande av OC-spray.
 • Narkotika och dopningsutbildning
 • Inhämtning och bearbetning av underrättelseinformation
 • Rattfyllerikontroll
 • Bevis- och spårsäkring
 • Samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter
 • Strålskyddsutbildning
 • Farliga ämnen
 • Teoretisk och praktisk visitationsutbildning
 • Bemötande i rollen som statstjänsteman
 • Brottsutredning
 • Spaning
 • Förarutbildning för utryckningsfordon
 • Civilt försvar 

Praktik

Praktiken genomförs under handledning på din tjänstgöringsort. Praktiken är i huvudsak inriktad på praktisk gränskontrollverksamhet.

Tider

Under utbildningens teoretiska del gäller kontorsarbetstid kl. 8.00-16.30 och under praktikdelen har du schemalagd skifttjänstgöring.

Ledighet

Normalt beviljas ingen semester under utbildningstiden. Om du har särskilda skäl kan semester godkännas efter samråd med både chef och huvudlärarna. I de fall grundutbildningen sträcker sig över sommaren eller jul och nyår är ett studieuppehåll inlagt i schemat där semester kan tas ut.

Boende och resor

Vissa delar av utbildningen sker på annan ort än den där du är anställd. Det kan innebära resor och övernattning. Tullverket betalar resor och boende på hotell enligt vår resepolicy.

Bedömning

Utbildningen ställer höga krav på att du tar eget ansvar för inlärningen. Bedömningen under utbildningen baseras både på hur du klarar den teoretiska delen av utbildningen samt dina färdigheter och lämplighet under praktiken. Tullverket har rätt att avbryta aspirantanställningen om vi bedömer att du inte är lämplig för anställning inom vår kontrollverksamhet.

Sidan uppdaterades: 2021-01-28

Vad är ändrat: Uppdateringar med anledning av Tullverkets nya organisation 2021

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000