Tullverket

Författningar i Tullverket

Här kan du läsa om EU:s lagstiftning, Sveriges nationella lagstiftning och olika myndigheters föreskrifter som är relevanta för Tullverket. Den här informationen uppdateras kontinuerligt.

Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. För att säkerställa att du har tillgång till den senaste versionen av gällande regelverk kan du söka i databaser som exempelvis lagrummet.se eller eur-lex.europa.eu.

Uppdaterad: 2020-05-28


4000