Tullverket

Vägtrafik mellan Sverige och Norge

Landsgränsen mellan Sverige och Norge är den enda gränsen Sverige har direkt till ett land som är utanför EU. För att underlätta handeln finns ett unikt avtal som möjliggör att transportören endast behöver stanna vid en tullstation för att utföra sina tullärenden.

Det finns ett stort antal farbara vägar över norgegränsen men enbart vid ett fåtal av dessa finns det bemannade tullkontor där varor kan frigöras. En lastbil utan last behöver inte passera en bemannad gränsövergång. Men om gränsen ska passeras med kommersiella varor så måste det göras vid en öppen tullklareringsexpedition. Över alla andra gränsövergångar är det förbjudet att transportera kommersiella varor om man inte sökt och fått så kallad trafiktillåtelse från Tullverket.

Avtalet mellan EU och Norge är en unik företeelse i internationella sammanhang. Det bidrar till att underlätta handel och skapar en effektiv resursfördelning mellan ett begränsat antal gränsstationer belägna längs hela gränsen.

Vem gör vad på den svenska och norska sidan?

Personalen på tullklareringsexpeditionerna längs norgegränsen kan både EU:s och Norges tullbestämmelser och personal från det land som varorna ska importeras till tar hand om sin egen import och det andra landets export. Hanteringen på tullkontoren ser lite olika ut. På en del gränsövergångar finns det bara ett svenskt tullkontor och då sköter den svenska personalen all svensk och norsk tullhantering. På andra övergångar finns det bara ett norskt tullkontor och då sköter den norska tulltjänstemannen både den norska och den svenska tullhanteringen.

Tärnaby, Storlien och Eda, Björnfjell, Junkerdal, Vauldalen, Östby och Åsnes

Klareringsexpeditionen handlägger både svensk import och export, samt norsk import och export.

Hån

Klareringsexpeditionen handlägger norsk export och svensk import. Det betyder att när du kommer med varor från Norge anmäler du inte exporten vid den norska klareringsexpeditionen i Örje, utan du åker direkt hit till den svenska klareringsexpeditionen som handlägger exporten för Norges räkning.

Svinesund SE

Klareringsexpeditionen handlägger norsk export och svensk import. Det betyder att när du kommer med varor från Norge anmäler du inte exporten vid den norska klareringsexpeditionen i norska Svinesund, utan du åker direkt hit till den svenska klareringsexpeditionen som handlägger exporten för Norges räkning. 

Örje

Klareringsexpeditionen handlägger svensk export och norsk import. Det betyder att när du kommer med varor från Sverige anmäler du inte exporten vid den svenska klareringsexpeditionen i Hån, utan du åker direkt hit till den norska klareringsexpeditionen som handlägger exporten för Sveriges räkning.


Svinesund NO

Klareringsexpeditionen handlägger svensk export och norsk import. Det betyder att när du kommer med varor från Sverige anmäler du inte exporten vid den svenska klareringsexpeditionen i Svinesund, utan du åker direkt hit till den norska klareringsexpeditionen som handlägger exporten för Sveriges räkning.

Se öppettiderna för svenska och norska klareringsexpeditioner.

Anmäl transportmedlet och varorna

När transportmedel och varor passerar gränsen mellan EU och Norge ska detta anmälas. Det är den som är ansvarig för transportmedlet som är ansvarig att anmäla. Vid vägtrafik är det chauffören som är ansvarig. När chauffören ankommer till klareringsexpeditionen ska lastbilens identitet och varorna i lasten anmälas till Tullverket. Detta görs genom blanketten "Fordonsanmälan".

I fordonsanmälan ska följande uppgifter anges:

 • Om det gäller inkommande eller utgående varor.
 • Registreringsnummer och nationalitet för fordonet.
 • I förekommande fall ska släpets registreringsnummer och nationalitet anges.
 • Kolli, varuslag och bruttovikt.
 • Vem som är mottagare av godset.
 • Referensnumret till det förfarande som godset är anmält till. Det gäller både det norska och det svenska referensnumret. Det svenska referensnumret är tull-id eller MRN. Det norska referensnumret är det som sändningen har fått i det norska förtullningssystemet TVINN.
 • Chauffören intygar med sin underskrift att inga andra varor finns med på lasten.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan. Pdf, 279 kB.

Trafiktillåtelse

För transporter mellan Sverige och Norge finns ett särskilt beslut om trafiktillåtelse som ger transportören möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller på bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Läs om trafiktillåtelse för transporter mellan Sverige och Norge

Pilot för export från Sverige

Norge ligger lite längre fram i sin planering än Sverige och har redan börjat testköra sitt system i Örje med ett mindre antal företag i en pilotfas. Är du inte med i pilotgruppen berörs du inte i dagsläget.

Systemet bygger på tullidentitet – att det går att koppla ett i förväg inskickat ärende till en viss transport. Detta kommer att ske med hjälp av kameror som läser av bilens registreringsnummer. För att få använda lösningen krävs ett tillstånd.

Läs mer om ekspressfortolling hos norska tullen.

Om du missar att anmäla dina varor till tullkontoret

Det händer att lastbilstransporter passerar gränsen från Norge till Sverige utan att varorna anmäls till tullkontoret. Om chauffören inte anmäler varorna till tullkontoret kan det ses som ett brott mot de regler som Tullverket övervakar. Det kan dessutom leda till onödiga kostnader.

Om du missar att anmäla dina varor till tullkontoret

Returer av felsända unionsvaror

Om unionsvaror av misstag följer med en transport till Norge gör du så här.

 1. Du kontaktar operativ chef på aktuell klareringsexpeditionen via växeln och avtalar dag och tid.
 2. När du kommer till klareringsexpeditionen på avtalad dag och tid hänvisar du till överenskommelsen med operativ chef.
 3. Du avslutar din T2-transitering som är uppstartad från ett tullager i Norge mot överenskommelsen genom att visa upp styrkande dokument.
 4. Kvittensen från Tullverket på att varan visats upp vid gränsen och därmed inte förts in olagligt till Sverige är en stämplad frakthandling.

Lär dig mer

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur det går till att handla med Norge. Du läser kursen på distans och den är kostnadsfri.

Läs mer om distanskursen handla med Norge.

Aktuella bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)