Tullverket

Återkalla ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att återkalla ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd som finns i Systemet för tullbeslut ska du också återkalla i systemet. Här går vi igenom steg för steg hur du gör för att återkalla ett tillstånd.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • CDMS Dashboard Page
  • Authorisations List Page
  • Revocation Request Page

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

CDMS Dashboard Page

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden. Välj Authorisations List i menyn i vänsterkanten. 

Sidan Dashboard, CMS


Authorisations List Page

När du har valt Authorisations List kommer du till sidan Authorisations List Page. På sidan visas en lista över ditt företags tillstånd. Leta upp det tillstånd du vill återkalla och ställ markören på det. Välj Request Revocation långt upp till höger på sidan.

Bild på sidan Authorisations List Page med ordet "Request Revocation" gulmarkerat

 


Revocation Request Page

När du har valt att återkalla tillståndet kommer du till sidan Revocation Request Page.

Bild av sidan Revocation Request Page med fältnamnen "Revocation Request Justification" och "Requested Date of Effect of Revocation" samt knappen "Submit" gulmarkerade.


Förklara varför du vill återkalla tillståndet i fältet ”Revocation request justification”. I fältet nedanför talar du om vilket datum du vill att beslutet ska träda i kraft. Tryck sedan på Submit.

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Save for later use. Då hittar du ditt utkast under Drafts List.

Om du vill kontrollera att du skickat in en återkallelse kan du göra det i tillståndets Timeline (notifieringstyp Revocation Request). Tillståndets Timeline hittar du när du tittar på tillståndet under Authorisations List.

När tillståndet är återkallat

När vi har återkallat ditt tillstånd får du en notifiering om detta under Notifications List i systemet. Notifieringen heter ”Revocation Notification” och du behöver inte svara på den. I tredje fliken på notifieringen – Notification Specific Information – ser du vad som står i beslutet och från vilken dag beslutet är giltigt.

Uppdaterad: 2019-12-03


4000