Tullverket

Djur för laboratoriebruk, biologiska och kemiska ämnen avsedda för forskning

Offentliga eller privata institutioner med huvudsaklig inriktning på utbildning eller vetenskaplig forskning kan importera vissa varor från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms.

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

  1. djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk
  2. vissa biologiska och kemiska ämnen, under förutsättning att importen inte har något kommersiellt syfte.

Biologiska eller kemiska ämnen som omfattas av tull- och momsfrihetPDF

Godkänd för tullfrihet

En privat institution måste vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är ansvarig vid institutionen ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten till oss. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som institutionens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom din ansökan måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år.

Du som är verksamhetsansvarig i organisationen ska även skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import. Det gäller både för offentliga och privata institutioner.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp, 3 för gåva
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C15
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
    - Beslut om godkänd mottagare för tullfri import: Kod 401G samt tillståndsnummer (gäller privat institution).
    - Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: Kod 401U

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000