Tullverket

Djur för laboratoriebruk, biologiska och kemiska ämnen avsedda för forskning

Offentliga eller privata institutioner med huvudsaklig inriktning på utbildning eller vetenskaplig forskning kan importera vissa djur och varor från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms.

Följande omfattas av tull- och momsfrihet:

 1. djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk
 2. vissa biologiska och kemiska ämnen, under förutsättning att importen inte har något kommersiellt syfte.

Biologiska eller kemiska ämnen som omfattas av tull- och momsfrihet

Godkänd för tullfrihet

En privat institution måste vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom din ansökan måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Du som är verksamhetsansvarig i organisationen ska även skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import. Det gäller både för offentliga och privata institutioner.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C15 + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import (gäller privat institution): ange kod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer.
  • Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: ange kod 401U som typ.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:
 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C15
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import (gäller privat institution): ange kod 401G i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.
  • Skriftlig uppgift om den avsedda användningen: ange kod 401U i delfältet för dokumentkod.

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)