Tullverket

Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Om du själv eller ditt ombud lämnar tulldeklarationen elektroniskt till Tullverket behöver du inte bifoga några styrkande handlingar. Tänk dock på att du måste kunna visa upp dem om Tullverket begär det.

Om du lämnar tulldeklarationen på papper till Tullverket måste du lämna in de styrkande handlingarna tillsammans med tulldeklarationen.

Exempel på styrkande handlingar vid import är

 1. faktura
 2. tullvärdedeklaration
 3. eventuella ursprungsintyg i original, till exempel EUR-certifikat eller fakturadeklaration
 4. andra handlingar som kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning, till exempel tillstånd och exportbevis
 5. intyg eller tillstånd för en specifik sändning när det gäller importrestriktioner och införselrestriktioner
 6. transportdokument
 7. packlista
 8. frakträkning.

En faktura ska innehålla uppgifter om

 1. säljarens namn och adress 
 2. köparens namn och adress 
 3. dag då fakturan utfärdats 
 4. fakturanummer
 5. antal och typ av kolli, bruttovikt och hur förpackningen är märkt 
 6. varubenämning 
 7. varans kvantitet 
 8. pris för varje varuslag 
 9. eventuella rabatter och vilken typ av rabatter 
 10. leveransvillkor 
 11. betalningsvillkor.

För leveranser som du inte betalar eller tar betalt för kan du använda en proformafaktura. Exempel på detta är

 1. ersättnings- och garantivaror
 2. prover, reklamföremål
 3. gåvor
 4. returvaror 
 5. reklamtryck.

I proformafakturan ska det stå: ”No charge. Value for customs purposes only.”

Spara dina styrkande handlingar i fem år

Du som importör eller exportör är skyldig att spara de styrkande handlingarna. Du måste kunna visa upp dina handlingar om Tullverket begär det. Det ska vara möjligt att i efterhand rekonstruera de uppgifter som har lämnats i en tulldeklaration.

Du behöver spara dina styrkande handlingar tillsammans med tillhörande tulldeklaration i fem år räknat från och med året efter det år då godset blev utlämnat. Om det finns föreskrifter i en lag eller annan författning om att du ska spara vissa uppgifter längre tid, är det den föreskriften som gäller.

Förvara dina styrkande handlingar rätt

Det lönar sig att ha bra rutiner för hur du förvarar dina styrkande handlingar. Tänk på att Tullverket kan granska ditt företag i en efterkontroll eller att du kan behöva visa upp ursprungshandlingar eller andra styrkande handlingar i efterhand.

Förvara dina styrkande handlingar på ett så enkelt och lättöverskådligt sätt som möjligt.

Du som lämnar tulldeklarationen elektroniskt

Har du lämnat tulldeklarationen elektroniskt ska du också bevara den i elektronisk form. De styrkande handlingarna sparar du i den form du tog emot dem:

 • Handlingar som du tagit emot elektroniskt sparar du elektroniskt.
 • Handlingar som du tagit emot på papper sparar du i pappersformat.

De handlingar du förvarar elektroniskt ska du kunna skriva ut om till exempel en tullrevisor begär det.

Du som lämnar tulldeklarationen på papper

Följ gärna följande rekommendationer:

Spara kopior av dina styrkande handlingar tillsammans med ett exemplar av tulldeklarationen. Sortera dem efter leverantör och i kronologisk ordning.

Du bör förvara styrkande handlingar åtskilda från den övriga bokföringen.

Du som har AEO-status

Om du har AEO-tillstånd eller något annat tillstånd hos Tullverket ska du följa de instruktioner om förvaring av styrkande handlingar som finns i tillståndet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)