Tullverket

Olika typer av tulldeklarationer för import

Varor som du importerar måste du alltid deklarera med en importdeklaration. Det finns olika typer av importdeklarationer.

Det finns tre sätt att deklarera varor för import:

  • standardtulldeklaration
  • förenklad deklaration vid import
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Det finns även en särskild tulldeklaration för vissa försändelser med lågt värde.

Nedan kan du läsa mer om de olika tulldeklarationerna för import och se vilken som passar dig. Bokstäverna inom parentes är koden för det digitala meddelande du ska använda för att lämna deklarationen till Tullverket.

Standardtulldeklaration (IMDS och IMDP)

Standardtulldeklarationen är det enklaste sättet att lämna en deklaration. Du lämnar alla uppgifter vid deklarationstillfället.

För övergång till fri omsättning kan standardtulldeklaration lämnas i det nya importsystemet sedan den 15 mars 2022 och alla aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 31 december 2023.

Läs mer om standardtulldeklaration för fri omsättning.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för IMDS/IMDP.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för e-tjänsten Tulldeklaration import.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (ILDS och ILDP)

För vissa sändningar med lågt värde kan du lämna en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser. Den innehåller färre uppgifter än en standardtulldeklaration.

Läs mer om tulldeklaration för lågvärdeförsändelser

Ta hjälp av deklarationshandledingen för lågvärdeförsändelser.

Förenklad deklaration vid import (HNU och HNK)

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till ett tullförfarande. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs mer om tillstånd till förenklad deklaration

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (ALI)

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring. När du har deklarerat varor genom att registrera dem i bokföringen ska du avisera varornas ankomst till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Läs mer om att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Aggregering av varuposter i standardtulldeklaration och kompletterande deklaration

I artikel 222 i genomförandeförordningen finns ett krav på sammanslagning av varor till en varupost i en tulldeklaration i vissa fall, eftersom det finns åtgärder i tulltaxan som inte får kringgås genom uppdelning i flera varuposter. Kravet på aggregering fanns tidigare i tullordningen, men i samband med införandet av tullkodexen ersattes reglerna i tullordningen med reglerna i artikel 222.

I följande fall ska aggregering ske, men notera att samtliga villkor måste vara uppfyllda:

  • samma varukod (undernummer)
  • samma ursprungsland
  • samma förfarandekod
  • samma förmånskod
  • samma förhållande vad gäller importvillkor – samma åtgärder i Taric.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Standardtulldeklaration kan nu bara lämnas enligt den nya lagstiftningen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)