Tullverket

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU.

Syftet med föranmälan är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln.

Det finns två olika typer av föranmälan vid import:

  1. Summarisk införseldeklaration – där transportören är ansvarig
  2. Transiteringsdeklaration – där deklaranten är ansvarig

Du ska lämna en summarisk införseldeklaration innan dina varorna når EU. När uppgifterna ska lämnas beror på hur varorna transporteras.

Läs mer om summarisk införseldeklaration.

Ta hjälp av en deklarationshandledning för summarisk införseldeklaration.

Om du transiterar dina varor kan du lämna en föranmälan i en transiteringsdeklaration som finns i systemet New Computerised Transit System, NCTS.

Läs mer om transiteringsdeklarationen.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du handlar med Norge och Schweiz.

Du behöver tillstånd

För att kunna lämna uppgifter elektroniskt behöver du ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

Mer om föranmälan

Läs vanliga frågor och svar om föranmälan av varor.

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000