Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Växtskydds- eller kvalitetskontroll

Lathund för deklarationer av blandad vara

En blandad vara är en vara som deklareras med anmälan av import till TRACES-NT medföljande Sundhetscertifikat som antingen;

  • för växtskyddskontroll med ched-pp, eller
  • för Kvaliteskontroll med ched-pp.

Läs hur du anmäler dina varor på Jordbruksverkets nätsidor

I Tulltaxan ser du att det är en "blandad vara" när du behöver ta ställning till både "Deklaration av CHED-PP för Kvalitets- och Växtskyddskontroller" på sidan "Sök varukod detaljer".

För importdeklarationen behöver Tullverket följande uppgifter för kontroller av efterlevnad av lagen om skydd mot växtskadegörare. Till varje varupost behövs ett eller flera dokument som täcker den importerade mängden för varuposten. Dessa deklareras enligt givna dokumentkoder i nedan tabell, ihop med dokument-id. Undantag från deklaration av dessa uppgifter finns inte på en blandad vara.

Utfärdade sundhetscertifikat
Phyto-cert.1234

Anmälda importer (Växtskydd) TRACES.NT CHEDPP.xx.2024.1234567

Anmälda importer (Kvalitetskontr) TRACES.NT CHEDPP.xx.2024.1234567

N851

Sundhetsintyg

Avgift (SEVAX) ihop med 755.

C085

Gemensamt hälsodokument för införsel av växter och växtprodukter (CHED-PP) (i enlighet med del 2 avsnitt C i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261).

9KPP

deklareras med CHEDPP.xx.2024.1234567 anmäld för kvalitetskontroller. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. 

Avgift (SEKVA) ihop med 756.

9007

används om varan anmäls för Växtskyddskontroller. Det exporterade landets utfärdade sundhetsintyg anges i id-fältet; 
9007 används när anmälan till TRACES-NT sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när sundhetsintyget redan deklarerats på tidigare varupost i samma deklaration ihop med N851 (detta gäller för CHED-PP utfärdat med SE). Deklarerad Sundhetsintyg kopplas ihop med anmäld CHED-PP (C085) för avräkning.

Ingen ny avgifts erläggs.

På denna varukod utförs ofta även Kvalitetskontroller.

 

9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller;

när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP;

eller  när  ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat CHEDPP.xx.2024.1234567 anges i id-fältet ihop med 9012. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Ingen ny avgifts erläggs.

Inga krav på sundhetscert i importdeklarationen. Den kontrolleras i TRACES-NT

 


Lathund Växtskyddskontroll

med ett Sundhetscertifikat och ett CHED-PP

SECPP

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

SEKPP

(C085)


SESUN

N851

Phyto-cert.1234

SEKVA

(N851)


SEVAX

-

755 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

med flera Sundhetscertifikat och CHED-PP (kontrolleras mot varupostens nettovikt)

SECPP

C085

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

CHEDPP.SE.2024.1234568

SEKPP

(C085)


SESUN

N851

N851

N851

Phyto-cert.1234

Phyto-cert.1235

Phyto-cert.1236

SEKVA

(N851)


SEVAX

-

755 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

en växtskyddsvara som redan är avhandlad på tidigare varupost, eller anmäld till första EU-land.

SECPP

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

SEKPP

(C085)


SESUN

9007

Phyto-cert.1234

SEKVA

(9007)


SEVAX

(9007)

 

 

Lathund Kvalitetskontroll

med ett Sundhetscertifikat och ett CHED-PP

SECPP

(9KPP)


SEKPP

9KPP

CHEDPP.SE.2024.1234567

SESUN

(9KPP)


SEKVA

-

756 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

SEVAX

(9KPP)

 

 

med flera Sundhetscertifikat och CHED-PP (kontrolleras mot varupostens nettovikt)

SECPP

(9KPP)


SEKPP

9KPP

9KPP

CHEDPP.SE.2024.1234567

CHEDPP.SE.2024.1234568

SESUN

(9KPP)


SEKVA

-

756 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

SEVAX

(9KPP)

 

 

en kvalitetskontrollvara som redan är avhandlad på tidigare varupost, eller anmäld till första EU-land.

SECPP

(9012)


SEKPP

9012

CHEDPP.SE.2024.1234567

SESUN

(9012)


SEKVA

9012


SEVAX

(9012)

 

 

en kvalitetskontrollvara som är beredd för att bli konsument- eller köksfärdig.

(Gäller ett fåtal varor)

SECPP

(9NOK)


SEKPP

9NOK

-

SESUN

(9NOK)


SEKVA

9NOK


SEVAX

(9NOK)

 

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)