Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Foto: Mette Ottosson

Tullverket inleder granskning - misstänker fusk med ortopediska produkter

Import av ortopediska produkter är befriad från tullar. Men Tullverket misstänker nu att vissa företag satt i system att importera andra produkter som ortopediska produkter för att slippa betala tullar. Därför inleder nu Tullverket en granskning av branschen. Om det visar sig att företag har begått medvetna fel så kan det bli aktuellt med brottsanmälan.

- Det kan handla om medvetna fel som begås men också ren okunskap om tullreglerna. Ortopediska produkter är viktiga för patienter i behov av vård. Det är viktigt att den här marknaden fungerar och att inte konkurrensen snedvrids, säger Tina Brine, gruppchef och ansvarig för det team som genomför kontrollprojektet.

Det handlar om miljonbelopp

Ortopediska produkter för över en miljard kronor fördes in i Sverige 2022. Det är en summa som har ökat under de senaste tre åren.

- Vår uppskattning inför granskningen visar att det totalt kan handla om flera miljoner som staten gått miste om på grund av att importörer felaktigt deklarerat varor som ortopediska produkter, säger Tina Brine.

Vad är en ortopedisk produkt?

För att en produkt ska kunna klassificeras som en ortopedisk produkt i enligt importreglerna, får den inte ha en mer allmän användning. Den ska fullständigt kunna förhindra en viss rörelse med den skadade eller funktionsnedsatta kroppsdelen och kunna anpassas efter en patients specifika handikapp.

- Vi är medvetna om att reglerna för import av den här typen av produkter kan vara svårnavigerade. Vad som är ortopediska produkter enligt tulltaxan och vad som i vanligt språkbruk kallas ortopediska produkter skiljer sig åt, men företag som importerar är skyldiga att ha nödvändig kunskap om importreglerna.

Exempel på produkter som inte klassificeras som ortopediska enligt Tulltaxan är armslingor, gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekter på den kroppsdel som ska påverkas uteslutande beror på artiklarnas elasticitet. Den här typen av varor klassificeras istället som konfektionerade textilvaror och har tullsatser på upp till 12 procent.

En möjlighet att se över företagets rutiner

Tullverket inleder granskningen av import av ortopediska produkter i vinter. Genom att berätta i förväg om granskningen, ges företagen möjlighet själva ändra i sina rutiner och rätta eventuella fel. Om det handlar om kunskapsbrist kan företagen få hjälp av Tullverket. Har företagen själva rättat sina tulldeklarationer, behöver de inte betala tulltillägg som kan tas ut om det är Tullverket som påträffar fel vid en efterkontroll.

- Vi inleder granskningen genom att undersöka importen från ett mindre antal företag i branschen. Om misstankarna bekräftas kan granskningen utökas. En viktig del av Tullverkets arbete är se till att de företag som följer lagar och regler inte möter konkurrens från de som genar i kurvorna. Konkurrens ska ske på lika villkor, menar Tina Brine.

Fakta: Ortopediska produkter och klassificering av varor

För alla varor går det att bestämma en varukod, ett HS- eller tulltaxenummer. Varukoderna är gemensamma inom EU, men de bygger på ett internationellt system. Varukoden används för att knyta villkor för handel till en vara och för att föra handelsstatistik. Inom EU används ca 15 000 olika varukoder. Nationellt är varukoderna samlade i Tulltaxan.

Att bestämma varukod kallas att klassificera eller att tulltaxera. Varukoden visar bland annat vilken tullsats som gäller.

Vilken varukod en vara får bestäms av dess material, bearbetningsgrad och användningsområde. När man i internationell handeln talar om ortopediska produkter handlar det om varor som klassificeras enligt varukod 9021 10 10.

Mer information: https://www.tullverket.se/tulltaxan.4.7df61c5915510cfe9e710a66.html


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)