Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny version av KN för 2024

Från den 1 januari 2024 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2024.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 2364 den 31 oktober 2023.

Exempel på ändringar inför 2024 är

Kapitel 8

Nytt KN-nummer 0803 90 11 för Plátano de canarias. Ändringen görs för att identifiera handeln med bananer från Kanarieöarna.

Kapitel 15

Förordningen för analys av olivolja är uppdaterad varför hänvisningen till förordningen måste ändras i anmärkning 2, 3 och 4.

Kapitel 20

Uppdelningen för beredda tomater under 2002 blir mer specifik beträffande förpackningsstorlek och torrsubstans.

Kapitel 39

3915 10 delas upp i olika specifika vikter, Low density/LD resp High density/HD.

Kapitel 50

KN 5007 20 61 och 69 slås ihop då man inte ser ett behov av uppdelning på bredden av andra vävnader av natursilke av olikfärgade garner.

Kapitel 56

Två nya KN-nummer 5603 14 20 och 5603 94 20 införs för bärfiltar av polyester. En kompletterande anmärkning ger beskrivningen av vilka material som omfattas.

Kapitel 70

Ett nytt KN 7019 62 10 för avfall och förbrukade varor av glasfiber.

Kapitel 90

Ett nytt tullfritt KN 9013 80 40 för passiva optiska splitters.

Kapitel 94

Ett nytt KN 9401 99 20 för delar till sittmöbler i motorfordon.

 

Utöver detta har mindre korrigeringar gjorts av den svenska översättningen.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)