Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till de förklarande anmärkningarna till HS

EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 29 mars 2023.

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 70:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännandet publicerades i EUT C 114/31 den 29 mars 2023.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 29 mars 2023. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs de nya texterna hos WCO.

Förteckning över de områden som berörs

Beslut

 • 1704.90 Örtbaserade hosttabletter
 • 2106.10 Livsmedelsberedning av sojaproteinisolat
  Beslut under 2106.90 upphör.
 • 2404.19 Mineralstenar med smakämnen för användning i vattenpipor
 • 2933.39 Produkt för beredning av bekämpningsmedel
  Ändrad klassificering från 3808.93 på grund av ändring i varukoden för 2933.
 • 3002.49 Bulkvara med mjölksyrabakterier
  Varukoden ändrad från 3002.90
 • 3305.10 Schampoprodukter för användning både på kroppen och i håret
  Ändrad klassificering inom EU, från 3401.30.
 • 3917.10 Ätbara höljen av kollagen
 • 4418.91 Cellplattor av bambu
 • 8432.80 Markberedningsfräs
 • 8539.51 Flexibel ljuslist.
  Ändrad klassificering från 9405.
 • 9032.89 Elektronisk frekvensomvandlare

Ändringar i FAHS

 • 0406 Deg är tillåtet runt en ost om osten fortfarande har karaktär av ost.
 • 2909 Förtydligande om peroxider
 • 3305 Förtydligande om schamponeringsmedel med ytterligare användningsområden
 • 7018 Förtydligande om lampbearbetat glas
 • 8462 Förtydligande om spårstansmaskiner

Utöver detta görs mindre ändringar i både utlåtanden och FAHS som följd av HS2022, till exempel hänvisningar till anmärkningar som har bytt nummer.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)