Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kvalitetskontroller

Lathund för deklarationer

En vara för kvalitetskontroller är en vara som deklareras med anmälan av import till TRACES-NT medföljande Sundhetscertifikat för kvalitetskontroll med ched-pp.

Läs hur du anmäler dina varor på Jordbruksverkets nätsidor

I Tulltaxan ser du det när du behöver ta ställning till "Deklaration av CHED-PP för Kvalitetskontroll" på sidan "Sök varukod detaljer".

För importdeklarationen behöver Tullverket följande uppgifter för kontroller av efterlevnad av lagen om skydd mot växtskadegörare. Till varje varupost behövs ett eller flera dokument som täcker den importerade mängden för varuposten. Dessa deklareras enligt givna dokumentkoder i nedan tabell, ihop med dokument-id.

Anmälda importer Traces CHEDPP.xx.2024.1234567

Omfattas inte av kvalitetskontroller

9KPP

används om varan anmäls för Kvalitetskontroller ihop med ID-nummer CHED-PP. Du kan deklarera ett eller flera 9KPP på samma varupost. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. CHEDPP.xx.2024.1234567

Avgift ihop med 756.

9NOK

Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av  lagen om Kvalitetskontroller. Lämna id-fältet tomt.

9012

används om varan anmäls för Kvalitetskontroller;
när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP;
eller  när  ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration.

Utfärdat CHEDPP.xx.2024.1234567 anges i id-fältet ihop med 9012. Du kan deklarera ett eller flera 9012 på samma varupost. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Ingen ny avgifts erläggs. 


Lathund Kvalitetskontroll

med ett Sundhetscertifikat och ett CHED-PP

SEKPP

9KPP

CHEDPP.SE.2024.1234567

SEKVA

-

756 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

med flera Sundhetscertifikat och CHED-PP (kontrolleras mot varupostens nettovikt)

SEKPP

9KPP

9KPP

CHEDPP.SE.2024.1234567

CHEDPP.SE.2024.1234568

SEKVA

-

756 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

en kvalitetskontrollvara som redan är avhandlad på tidigare varupost, eller anmäld till första EU-land.

SEKPP

9012

CHEDPP.SE.2024.1234567

SEKVA

(9012)

 

 

omfattas inte av lagen om växtskadegörare

SEKPP

9NOK

-

SEKVA

(9NOK)

 

 


 

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)