Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2, fas 2, senareläggs i vissa medlemsstater

Den 1 mars produktionssätts det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2, fas 2. Aktörer som ska lämna summariska införseldeklarationer för varor som skickas med flyg från tredjeland ska göra detta via ett centralt gränssnitt. Sverige är en av flera medlemsstater som har begärt och fått uppskov till den 30 juni att ansluta sig till ICS2, fas 2. Det innebär att transportörer som ska lämna summariska införseldeklarationer i medlemsstater som fått uppskov uppmanas att se över sina planer. I de fall man har Eori-nummer utfärdat i Sverige bör man kontakta Tullverket om det finns behov av att ändra sin plan för övergången till ICS2.

Det nya importkontrollsystemet innebär, jämfört med tidigare importkontrollsystem, ett förändrat uppgiftslämnande där uppgifterna i form av en summarisk införseldeklaration ska lämnas före lastning i tredje land för alla varor som kommer till EU med flyg.

Det nya importkontrollsystemet ska dessutom hantera riskbedömning för flygsäkerhet (Air Cargo Security) före lastning. Det nya uppgiftslämnandet berör aktörer som är involverade i införsel av varor från tredjeland och som ankommer med flyg till unionens tullområde.

Ansök om undantag

Sverige har tillsammans flera andra medlemsstater i EU begärt och fått undantag från att ansluta sig till ICS2, fas 2 den 1 mars enligt artikel 6.4 i tullkodexen. Det innebär att de flygbolag som har direktflyg från tredje land och därmed lämnar summariska införseldeklarationer till dessa medlemsländer rekommenderas att ansöka om undantag från att gå över till ICS2 fram till den 30 juni 2023. Under perioden från den 1 mars till den 30 juni ska man istället fortsätta att lämna uppgifterna i det gamla importkontrollsystemet (ICS).

Flygbolagen uppmanas att kontakta det medlemsland där aktören fått sitt Eori-nummer utfärdat.

Mer information

Tullverket kontaktas på e-postadress: ics2.helpdesk@tullverket.se

Medlemsstater som beviljats uppskov är, förutom Sverige även Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien och Österrike.

Informationen på EU-kommissionens webbplats kommer att uppdateras.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)