Tullverket

Publicerad:

Nyhet

AEO-tillstånd – ett partnerskap som främjar bibehållen kvalitet

Att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO) kan ge dig som tillståndshavare förmåner i form av förenklingar, men det ställer också krav på att företaget uppfyller alla villkor och kriterier. Tullverket följer kontinuerligt upp och granskar tillstånd för att kontrollera att villkoren fortfarande är uppfyllda.

AEO är ett partnerskap

De företag som uppfyller kriterierna för att bli godkänd ekonomisk aktör (AEO) och beviljas ett AEO-tillstånd ska i nära samarbete med tullmyndigheten arbeta för att säkra leveranskedjan, och samtidigt vara berättigade till vissa förmåner som syftar till förenklingar i handeln med länder utanför EU.

Partnerskapet ska bygga på principer om ömsesidig insyn, korrekthet, rättvisa och ansvar mellan tullmyndigheten och den godkända ekonomiska aktören. Det är du som AEO som har huvudansvaret för att se till att företaget efterlever villkor och kriterier, vilket innebär att ni ska ha regelbundna interna kontroller för detta.

Tullverket följer upp och granskar tillstånd

Tullverket granskar beviljade tillstånd för att kontrollera att kriterier och villkor fortfarande är uppfyllda. Det kan ske genom att vi begär in uppgifter eller genom att vi besöker företaget för att granska detta på plats.

Förutom AEO övervakar Tullverket samtliga övriga tillståndstyper för att kontrollera att villkoren för respektive tillstånd fortfarande är uppfyllda. Tänk dock på att det är du som tillståndshavare som ansvarar för att kontinuerligt följa upp din egen verksamhet via egenuppföljning för att se till att du uppfyller villkoren.

Kommunicera digitalt med oss via Systemet för godkänd ekonomisk aktör

Vid förändringar i verksamheten, lokaler eller liknande som påverkar AEO-tillståndet ska du som är godkänd ekonomisk aktör anmäla detta till Tullverket. Anmälan gör du via Systemet för godkänd ekonomisk aktör som du har tillgång till via Tullverkets e-tjänster.

Tullverket skickar även meddelanden som rör ditt tillstånd i det systemet. Genom att registrera en e-postadress kan du få en avisering via e-post om du har fått ett meddelande i systemet. Har du inte registrerat din e-postadress bör du göra detta omgående.

Läs hur du registrerar en e-postadress i Systemet för godkänd ekonomisk aktör.

Vad är AEO?

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU.

Statusen som AEO innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för företag och dess handelspartner. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Läs mer om AEO.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)