Tullverket

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. Här kan du läsa om hur du ska deklarera en sådan import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Observera att den här sidan handlar om mervärdesskatt vid IOSS-registrering när du lämnar deklarationen enligt den nya lagstiftningen.

Om du ännu inte har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det gamla importsystemet.

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. I dessa fall ska du ange e-handelsplattformens registreringsnummer i standardtulldeklarationen. Registreringsnumret kommer att valideras mot EU-kommissionens databas för IOSS-registreringar. Om registreringsnumret inte finns eller inte är giltigt kommer deklarationen inte att accepteras.

Registreringsnumret för e-handelsplattformen deklareras i datagruppen 13 16 000 000 – ”Ytterligare skatterelaterade uppgifter” genom att ange rollkod FR5 följt av registreringsnumret. Uppgiften kan endast anges på huvudnivå.

Deklareras ett IOSS-registreringsnummer ska koderna C07 och F48 deklareras i dataelement 11 10 000 000 – ”Ytterligare förfarande”. Sändningens inköpsvärde får vara maximalt 1 800 SEK (motsvarar 150 euro). Koderna C07 och F48 ska anges när ett IOSS-registreringsnummer har angivits.

Några avgifter ska normalt inte deklareras när en registrerad e-handelsplattform har debiterat momsen vid inköpstillfället. I dataelement 14 03 039 000 – Slag av avgift anges koden 1 MT. Detta gäller även om deklaranten är en privatperson. I dataelement 14 03 040 014 – Belopp anges det belopp som motsvarar e‑handelsplattformens momsunderlag, vilket ska vara varans egentliga värde exklusive frakt och eventuell försäkring.

Om det framgår av tulltaxan att en vara är belagd med en nationell punktskatt, till exempel kemikalieskatt, ska den deklareras. Även moms ska betalas till Tullverket på denna nationella avgift. Denna moms ska deklareras med koden B00 i samma varupost.

Om du inte vill behålla varan bör det framgå av betalnings- och köpevillkoren vilken möjlighet du har att få tillbaka moms som betalats via en e-handelsplattform som har IOSS-registrering. Vill säljaren ha tillbaka varan måste en exportdeklaration lämnas till Tullverket. Det är sedan säljaren som återbetalar momsen.

Läs Europeiska kommissionens vägledningsdokument för mer vägledning av import och export av lågvärdeförsändelser samt mervärdesskatt på e-handelspaket.

Import och export av försändelser av lågt värde, paketet om mervärdesskatt på e-handel – European Commission 

Hur ser en IOSS-registrering ut?

Läs mer om IOSS-registrering under rubriken "Ansökan om att använda importordningen" på Skatteverkets webbplats.

Ta hjälp av deklarationshandledningen

Läs i deklarationshandledningen för standarddeklaration i det nya importsystemet för att se hur du ska fylla i din deklaration.

Deklarationshandledning för standardtulldeklaration i det nya importsystemet

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Värdegräns justerad till 1 800 kr.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)