Tullverket

Föranmälan vid export av KM och PDA

Om du ska exportera krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden måste du göra en föranmälan senast 48 timmar före exporten. En föranmälan krävs även vid utförsel till ett land inom Europeiska unionen.

Du som informationsägare har ansvaret att välja rätt kommunikationssätt utifrån den informationssäkerhetsklassning som du har gjort.

Undantag från 48-timmarsregeln gäller om produkterna ska exporteras i syfte att exempelvis  repareras, demonstreras eller reklameras. Läs mer i förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd:

Förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Från den 8 maj ska du lämna in din föranmälan och begära klarering vid exporttullkontoret på Arlanda. Du behöver inte fysiskt ta dig till tullkontoret utan du begär klarering genom någon av våra kontaktvägar.

Se aktuella kontaktvägar nedan.

Export till länder utanför EU

Du som använder standardförfarandet UNU

Du som använder standardförfarandet UNU ska registrera din exportdeklaration inklusive uppgifter för föranmälan av krigsmateriel (KM) eller produkter med dubbla användningsområden (PDA) i ditt företags datasystem. Du behöver också lämna uppgifter för säkerhet och skydd i exportdeklarationen.

Senast 48 timmar före exporten ska du föranmäla exporten genom att skicka in en kopia av exportdeklarationen med tull-id, bifoga en fakturakopia och kopia på ditt tillstånd för KM/PDA till exporttullkontoret på Arlanda.

Tidsfristen för att lämna in din föranmälan räknas från det att du begär klarering av ärendet, det vill säga senast 48 timmar innan exporten görs.

Utförsel till ett annat land inom EU

Även i detta fall måste du lämna en föranmälan 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Till föranmälan ska du bifoga en fakturakopia och kopia på ditt tillstånd för KM/PDA.

Kontaktvägar

Följande kontaktvägar för föranmälan och klarering finns att välja mellan:

Försvars- eller utrikessekretess

Om du ska lämna in uppgifter som omfattas av försvars- eller utrikessekretess (OSL 15 kap.) kontakta Tullverket på tke.arlanda.km.pda@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Föranmälan och klarering ska numera ske vid exporttullkontoret Arlanda. Uppdaterade kontaktvägar.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)