Tullverket

Arbetsordning

Arbetsordningen beskriver Tullverkets organisation och reglerar ansvars-, besluts- och delegationsordningen inom myndigheten.

Här finns en övergripande beskrivning av Tullverkets beslutsprocess, som till exempel anger vem som får besluta om styrande dokument. Arbetsordningen innehåller också definitioner av chefers verksamhets- respektive personalansvar.

I den elektroniska formen av arbetsordningen finns arbetsordningen i sin ursprungliga lydelse samt de ändringar som beslutats. I ändringarna markeras ändrade avsnitt med kantstreck. Den elektroniska formen av arbetsordningen innehåller även en sammanställd version där ändringarna arbetats in i den ursprungliga lydelsen.

STY 2020-180 Arbetsordning för Tullverket Pdf, 1000 kB., sammanställd version, gäller från den 11 mars 2024.

Arbetsordning för Tullverket, länk till sökformulär för att hitta grundform och ändringar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny version av arbetsordningen publicerad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)