Tullverket

Uppbördsavdelningens grundutbildning

När du blivit anställd till en tjänst inom uppbörd får du först gå uppbördsavdelningens grundutbildning.

Vi arbetar just nu med vissa förändringar i upplägget av uppbördsavdelningens grundutbildning. Informationen på den här sidan kan därför komma att uppdateras.

Grundutbildningen genomförs under 4-5 månader. Utbildningen bedrivs huvudsakligen som distansutbildning via vår lärplattform och innebär självstudier, grupparbeten och arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Under utbildningen får du lön. För att få en tillsvidareanställning efter utbildningen måste du bli godkänd och bedömas som lämplig för arbete inom uppbördsavdelningen.

Innehåll

Under grundutbildningen får du lära dig grundläggande begrepp och principer för hanteringen av varuflödet in i och ut ur EU. Fokus ligger på det kommersiella varuflödet och vilka roller företagen, Tullverket och andra myndigheter har i tullproceduren. Som deltagare får du lära dig grunderna för flera centrala moment i tullhanteringen som till exempel klassificering av varor, beräkning av tullvärde, hantering av handelsrestriktioner med mera. Några av utbildningens huvudämnen är:

  • Tullagstiftning
  • Tullförfaranden
  • Varuklassificering
  • Tullvärde och tullavgifter
  • Frihandel
  • Handelsrestriktioner

APU och studiebesök

Under grundutbildningen genomförs APU (arbetsplatsförlagd utbildning) och studiebesök ute i verksamheten för att du ska lära dig mer om hur det praktiska arbetet går till.

Tider

Under elevanställningen gäller huvudsakligen kontorsarbetstid kl. 8.00–16.30. Som deltagare vid grundutbildningen har du dock tillgång till flextid och klämdagar precis som övriga medarbetare.

Ledighet

Normalt beviljas ingen semester under utbildningstiden. Om du har särskilda skäl kan semester godkännas efter samråd med både chef och huvudlärarna. I de fall grundutbildningen sträcker sig över sommaren eller jul och nyår är ett studieuppehåll inlagt i schemat där semester kan tas ut.

Boende och resor

Vissa delar av utbildningen sker på annan ort än den där du är anställd. Det kan innebära resor och övernattning. Tullverket betalar resor och boende på hotell enligt vår resepolicy.

Bedömning

Utbildningen ställer höga krav på att du tar eget ansvar för inlärningen. Bedömningen under utbildningen baseras både på hur du klarar den teoretiska delen av utbildningen samt dina färdigheter och lämplighet under de praktiska delarna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)