Tullverket

Arbetsordning

Arbetsordningen beskriver Tullverkets organisation och reglerar ansvars-, besluts- och delegationsordningen inom myndigheten.

Här finns en övergripande beskrivning av Tullverkets beslutsprocess, som till exempel anger vem som får besluta om styrande dokument. Arbetsordningen innehåller också definitioner av chefers verksamhets- respektive personalansvar.

I den elektroniska formen av arbetsordningen finns arbetsordningen i sin ursprungliga lydelse samt de ändringar som beslutats. I ändringarna markeras ändrade avsnitt med kantstreck. Den elektroniska formen av arbetsordningen innehåller även en sammanställd version där ändringarna arbetats in i den ursprungliga lydelsen.

STY 2020-180 Arbetsordning för TullverketPDF, gäller från den 1 januari 2021.

För arbetsordning före den 1 januari 2021:

Arbetsordning för TullverketPDF, sammanställd version (senast ändrad 2020-09-01).

Arbetsordning för Tullverket, länk till sökformulär för att hitta grundform och ändringar.Sidan uppdaterades: 2021-01-13

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000