Tullverket

Arbetsordning

Arbetsordningen beskriver Tullverkets organisation och reglerar ansvars-, besluts- och delegationsordningen inom myndigheten.

Här finns en övergripande beskrivning av Tullverkets beslutsprocess, som till exempel anger vem som får besluta om styrande dokument. Arbetsordningen innehåller också definitioner av chefers verksamhets- respektive personalansvar.

I den elektroniska formen av arbetsordningen finns arbetsordningen i sin ursprungliga lydelse samt de ändringar som beslutats. I ändringarna markeras ändrade avsnitt med kantstreck. Den elektroniska formen av arbetsordningen innehåller även en sammanställd version där ändringarna arbetats in i den ursprungliga lydelsen.

STY 2020-180 Arbetsordning för Tullverket Pdf, 935.7 kB., sammanställd version, gäller från den 12 juli 2021.

För arbetsordning före den 12 juli 2021:

STY 2020-180 Arbetsordning för Tullverket Pdf, 865.2 kB. (gällde från 2021-01-01)

Arbetsordning för Tullverket, länk till sökformulär för att hitta grundform och ändringar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny arbetsordning publicerad och länk till arbetsordning från 2020 borttagen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000