Tullverket
sökhund fordon

Rekryteringsprocess för kontrollavdelningen

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. När nyrekryteringar planeras informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier. Du som anställs som tullaspirant får grundutbildning av oss.

Så här går det vanligtvis till när du söker en tjänst som tullaspirant

  1. Du skickar in en ansökan, via vår webbplats, när Tullverket har en ledig tjänst inom vår kontrollavdelning. Din ansökan ska innehålla cv, personligt brev och betyg från gymnasieutbildning.
  2. Vi går igenom alla ansökningar och gör ett urval där de personer som bäst överensstämmer med vår kravprofil erbjuds att göra onlinetester.
  3. Efter onlinetesterna gör vi ett nytt urval. Bedömningen om vilka som går vidare görs utifrån en sammanvägning av både resultatet på onlinetesterna och övriga meriter i cv. Om du går vidare kallas du till intervju.
  4. Om det är många som ska anställas på en ort förekommer det att intervjun föregås av en informationsträff som vi först kallar till och därefter bokas ett datum för intervju.
  5. Under rekryteringen kommer vi begära in ett intyg om godkänt färgseende som du som söker själv ordnar via en optiker. Intyget kan du ladda ner nedan. Vi kommer också begära in ett intyg på att du kan simma 200 meter. Simintyget finns också nedan.
  6. De som går vidare efter intervjun kommer att bokas in för prövning hos Rekryteringsmyndigheten. Hos Rekryteringsmyndigheten får du göra en psykologisk bedömning och fysiska tester. Läs mer om prövningen nedan.
  7. Efter prövningen hos Rekryteringsmyndigheten beslutar vi vilka som ska erbjudas anställning. Vi kommer också kontakta dina referenser.
  8. Innan anställning på Tullverket kommer vi att göra en bakgrundskontroll , en registerkontroll och så får du lämna ett drogtest på vår företagshälsovård.

Ladda ner ditt intyg

Intyg för färgseendeWord

SimintygWord

Prövning hos Rekryteringsmyndigheten

Prövning hos Rekryteringsmyndigheten sker i deras lokaler i Stockholm eller Malmö. Om du går vidare i rekrytering inom brottsbekämpningen och ska prövas av Rekryteringsmyndigheten kommer du få den information du behöver inför prövningen.

Hos Rekryteringsmyndigheten får du först göra ett databaserat begåvningstest. Efter testet kommer du att bli intervjuad av en psykolog. Du kommer också att få göra två fysiska tester, ett konditionstest som görs med hjälp av ergometercykel och ett muskelstyrketest.  Är du frisk, har en god grundkondition samt tränar regelbundet några gånger i veckan bör du klara de fysiska testerna.

Rekryteringsmyndigheten gör en helhetsbedömning av prövningen men det är slutligen Tullverket som beslutar om vem som ska erbjudas anställning.

Ersättning för resor och övernattning i samband med prövning

Om du är kallad till prövning hos Rekryteringsmyndigheten står Tullverket för kostnaden för resor och övernattning om du kallas till prövning på annan ort än där anställningen är.

Sidan uppdaterades: 2021-01-02

Vad är ändrat: Uppdateringar med anledning av Tullverkets nya organisation 2021


4000