Tullverket

Kurser från EU-kommissionen

EU-kommissionens kurser förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen.

Om kurserna

EU-kommissionen har tagit fram ett antal webbaserade kurser som förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen på både övergripande och mer detaljerad nivå.

Kurserna vänder sig till

 • företagare som handlar med länder utanför EU
 • tullpersonal i EU:s medlemsländer.

Kursform

Distans, självstudier.

Undervisningsspråk

Många av kurserna finns på flera olika språk. På EU-kommissionens webbplats kan du se vilka språkversioner som finns. Där hittar du också information om hur du laddar ner en kurs på det språk som du är intresserad av.

Direktlänk till EU-kommissionens kurser.

Kurslängd

De olika kurserna beräknas ta mellan 60 och 180 minuter att genomföra.

Kursavgift

Kurserna är kostnadsfria.

Kurstillfällen

Länkar till EU-kommissionens kurser ligger i Tullverkets lärplattform.

Utrustning

Dator eller surfplatta, hörlurar kompatibla med enheten. För att alla funktioner i kurserna ska fungera optimalt bör du använda webbläsaren Internet Explorer när du genomför dessa kurser.

Tre nivåer

Kurserna finns på tre olika nivåer.

 • Nivå 1 – Här hittar du en översiktskurs som ger en övergripande beskrivning av tullagstiftningen och tullhanteringen.
 • Nivå 2 – Här hittar du fördjupningskurser för specifika områden inom tullhanteringen.
 • Nivå 3 – Här får du lära dig hur några olika EU-gemensamma ansökningssystem fungerar.

Kurs på nivå 1

 • Översiktskurs – 105 minuter

Kurser på nivå 2

 • Tullförfarande och tulldeklarationer – 75 minuter
 • Införsel av varor och tillfällig lagring – 90 minuter
 • Övergång till fri omsättning – 60 minuter
 • Bindande klassificeringsbesked – 60 minuter
 • Varors ursprung – 75 minuter
 • Fastställande av tullvärde – 60 minuter
 • Varors tullstatus – 85 minuter
 • Tullskuld – 75 minuter
 • Garanti – 60 minuter
 • Särskilda förfaranden andra än transitering – 90 minuter
 • Transitering – 90 minuter
 • Export – 75 minuter
 • Tillstånd och beslut – 90 minuter
 • Godkänd ekonomisk aktör – 60 minuter

E-bok om AEO-riktlinjerna

Till nivå två räknas också en e-bok som presenterar riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer (AEO) i ett mer lättillgängligt format med interaktiva funktioner och kontrollfrågor.

EU-kommissionens e-bok om AEO.

Kurser på nivå 3

 • Systemet för tullbeslut – 180 minuter
 • EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkända ekonomiska aktörer, AEO) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.
 • EU Customs Trader Portal for BTI (Systemet för bindande klassificeringsbesked, BKB) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.

Anmälan

Du anmäler dig till EU-kommissionens kurser via Katalog i vår lärplattform.

Notera att det är du som ska gå kurserna som ska skapa ett eget konto och själv anmäla dig till kurserna.
Din anmälan till EU-kommissionens kurser är inte bindande.

Skapa konto

För att kunna anmäla dig till kurserna måste du först ha ett konto i vår lärplattform. Har du inget konto kan du klicka på Skapa konto när du kommer in på inloggningssidan via länken nedan.

Ditt konto raderas automatiskt efter ett års inaktivitet i lärplattformen. Det innebär att även dina studieresultat raderas.

Det går också bra att skapa konto och gå kurserna som privatperson, ange ditt personnummer i fältet för organisationsnummer.

Notera att det är du som ska gå kurserna som ska skapa ett eget konto och själv anmäla dig till kurserna.

Skapa konto eller logga in i lärplattformen för våra kurser

Redigera konto

I kontoinställningarna i lärplattformen kan du alltid redigera ditt konto i efterhand, till exempel ändra namn och lösenord, post och e-postadress, företagets namn och organisationsnummer med mera.

Bokningsbekräftelse

För kurser som ligger på introduktionsnivå skickas ingen bokningsbekräftelse.

Avbokning

Om du vill du ta bort introduktionskurser samt EU-kommissionens kurser från din kurslista under ”Mitt lärande” kontakta oss på följande adress: distans@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000