Tullverket

Aktiv förädling

Den här kursen vänder sig till dig som har viss kunskap i eller erfarenhet av tullhantering och som vill lära dig mer om förfarandet aktiv förädling.

Under kursen går vi igenom hela förfarandet aktiv förädling, från hur du söker tillstånd till hur du avslutar förfarandet och lämnar en avräkningsnota.

Kursen består av följande delmoment:

  1. Ansökan om tillstånd
  2. Villkor för aktiv förädling
  3. Förfarandekoder
  4. Avslutning av aktiv förädling

Kurslängd

1 dag

Kursavgift

2 450 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår dokumentation, lunch och fika.

Kurstillfällen

Kursort

Datum

Sista datum för anmälan

Anmälan

Stockholm

24 september

16 september


Göteborg

19 november

11 november

 

Tid

Klockan 8.30–16.30

Plats

Den här kursen hålls vid olika tillfällen på följande orter och adresser:
Stockholm: Tegeluddsvägen 100, plan 5.
Göteborg: Nordstadstorget 6, 5 trappor. Femmanhuset.
Malmö: Emblas Gränd 2, plan 2. Receptionen.

Bekräftelse

När du har anmält dig får du en bekräftelse inom två veckor. Efter att kursen är slut får du en faktura på kursavgiften.

Återbud

Din anmälan är bindande. Om du lämnar återbud senare än 14 dagar före kursstart debiterar vi dig 50 procent av kursavgiften. Om du lämnar återbud mindre än en vecka före kursstart debiterar vi dig hela kursavgiften.

Uppdaterad: 2019-11-12


4000