Tullverket

Ömsesidigt erkännande – Mutual Recognition Agreement (MRA)

Ömsesidigt erkännande (MRA) innebär att avtal skrivs mellan EU och andra länder om att respektive land erkänner den status som en aktör med AEO-tillstånd har. Ett ömsesidigt erkännande innebär att avtalsparterna har förtroende för den riskbedömning samarbetslandets tullmyndighet har utfört, vilket resulterar i en smidigare handel utan att avkall på säkerheten görs.

SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) är ett ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln skapat av World Customs Organizations (WCO). SAFE Framework är framtaget för att öka säkerheten under hela leveransen, samtidigt som det ska underlätta internationell handel. SAFE Framework innehåller riktlinjer för vad ett AEO-program bör innehålla, vilket möjliggör ömsesidiga erkännande av AEO-program. EU:s AEO-program är fullt kompatibelt med WCO:s ramverk.

Aktuella avtal

EU har slutit ömsesidiga erkännanden med USA, Japan, Kina, Storbritannien (exklusive Nordirland) och Moldavien, och har ingått långtgående avtal om säkerhetsrelaterade tullåtgärder där lättnader beviljas för AEO med Norge och Schweiz. EU förhandlar för närvarande med ett flertal länder om att teckna nya ömsesidiga erkännanden.

Kan leda till lägre kostnader

Genom ett ömsesidigt erkännande tas hänsyn till AEO-företag vid den riskbedömning som görs i samband med import och export. Den förmånligare behandling som det ömsesidiga erkännandet för med sig kan leda till lägre kostnader, förenklade procedurer och en större förutsägbarhet i handeln länderna emellan.

Hur kan godkända ekonomisk aktörer nyttja avtalet?

De AEO-tillstånd som är aktuella för ömsesidigt erkännande är Säkerhet och skydd (AEOS) och det kombinerade tillståndet Tullförenklingar/Säkerhet och skydd (AEOF).

För att ett ömsesidigt erkännande ska kunna fungera och förmånerna nyttjas är det viktigt att avtalsparternas tullförvaltningar får del av att företaget har AEO-tillstånd. De uppgifter som tullmyndigheterna kommer att utväxla är identifikationsnummer, namn och adress samt status för AEO-tillståndet. För att kunna lämna dessa uppgifter till andra länders tullförvaltningar krävs ett medgivande från det berörda företaget. Samtycket omfattar alla avtal som EU har ingått eller kommer att ingå. Medgivandet lämnas i AEO-ansökan och kan dras tillbaka när som helst. Efter att ett företag har lämnat sitt samtycke till att EU lämnar ut dessa uppgifter kan företaget börja nyttja fördelarna av avtalen om ömsesidigt erkännande.

Mer information

Nedan hittar du mer information om vad ett AEO-företag behöver göra för att kunna ta del av fördelarna av det ömsesidiga erkännandet.

Ömsesidigt erkännande Japan-EU

Ömsesidigt erkännande c-tpat USA-EU

Instruktioner till c-tpat Login Pdf, 494.9 kB.

Kommissionens webbplats rörande MRA och EU:s avtal (eng.)

Ömsesidigt erkännande Kina-EU

FAQ Ömsesidigt erkännande EU-Kina (uppdaterad version 18 november 2015)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: EU har slutit ett ömsesidigt erkännanden med Moldavien.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)