Tullverket

AEO – tillstånd

Det finns två typer av AEO-tillstånd för godkänd ekonomisk aktör – 1. AEOC (Tullförenklingar) och 2. AEOS (Säkerhet och skydd). De båda tillstånden kan innehas samtidigt och ett kombinerat tillstånd (AEOC/AEOS) utfärdas då.

Tillståndskod: EUAEOC, EUAEOS

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska vara en del av den internationella leveranskedjan.
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.
 4. Företaget behöver uppfylla AEO-kriterierna.
  Läs mer om AEO-kriterierna. 

Innan du ansöker

Du som vill bli godkänd ekonomisk aktör väntas ha kontroll över din verksamhet. Risker som är förknippade med företagets tullrelaterade verksamhet ska identifieras och undvikas eller minimeras. Det gör du bland annat genom dokumenterad egenkontroll.

Det är alltså ett omfattande arbete att ansöka om AEO-tillstånd, och alla tullrutiner måste vara färdiga innan ansökan skickas in. Det är viktigt att ni har förberett er grundligt.

I den här filmen berättar vår handläggare om hur du kan förbereda dig för att ansöka om tillståndet:

 • Välj det tillstånd ni är intresserade av: tullförenklingar eller säkerhet och skydd – eller både och.
 • Ta reda på vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ditt företag ska kunna få AEO-status beviljad.
 • Läs igenom EU-kommissionens AEO-riktlinjer, ett samlat dokument som täcker alla de viktigaste verktygen som används under AEO-ansökan och behandlingen av sådana ansökningar.
  Läs EU-kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer. 
 • Förbered en nulägesbeskrivning för att identifiera de risker och hot som kan uppstå i företagets del av försörjningskedjan. Till detta ska ni även se över vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera dessa risker och hot.
 • Dokumentera företagets rutiner enligt egenbedömningsformuläret. Tänk på följande:
  • Det ska finnas rutiner för interna kontroller.
   Läs om interna kontroller.
  • Företagets arbetsrutiner måste stämma överens med hur ditt företag faktiskt arbetar.
  • Rutinerna ska vara väl kända inom organisationen.
  • Rutinerna ska finnas på plats när ni ansöker om tillståndet.
  • Rutinerna kan med fördel innehålla versionsdatering, ansvarig för rutinen och dennes ersättare vid frånvaro, syfte och datum. Det är även bra om det finns en översikt eller innehållsförteckning över alla rutiner på företaget.

Egenbedömningsformuläret hjälper dig att förstå vilka krav som ställs för att få AEO-tillstånd eller tillstånd där vissa av AEO-kriterierna ska vara uppfyllda. Formuläret finns även för att förse tullmyndigheten med ytterligare uppgifter om dig själv och ditt företag utöver de du lämnat i din ansökan.

Boka möte inför AEO-ansökan

Tullverket erbjuder er rådgivning i form av två distansmöten inför en eventuell ansökan.

Vi rekommenderar er att ta kontakt med oss innan ni ansöker, för att få ökad förståelse och samsyn för vad AEO-tillståndet innebär för er.

Boka möte inför AEO-ansökan

Så här ansöker du

Du ansöker om AEO-status digitalt via en EU-portal (Trader Portal).

 


Du måste vara behörig

För att kunna ansöka via EU-portalen behöver både du och det företag du ansöker för ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster samt rätt behörighet till EU-portalen. Detta ansöker du om via Tullverkets e‑tjänster.

Läs om de olika behörighetsnivåerna för Systemet för godkänd ekonomisk aktör

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Logga in med Chrome eller Firefox

Systemet för godkänd ekonomisk aktör är framtaget av EU-kommissionen som tills vidare rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox när du ska logga in i systemet.

Användarstöd

När du är inloggad i systemet för godkänd ekonomisk aktör finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. I den finns information som hjälper dig att fylla i din ansökan på rätt sätt.

Fält markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Vid vissa fält hittar du en symbol med bokstaven "i". Håll muspekaren över symbolen så får du information om vilka uppgifter du ska fylla i.

Det finns dock några fält där information saknas eller där ytterligare förklaring kan behövas. För dessa fält finns det hjälptexter här på webbplatsen. Dessutom hittar du hjälp för hur du loggar in i systemet.

Så här loggar du in i Systemet för godkänd ekonomisk aktör.

Så här fyller du i din ansökan om AEO-tillstånd.

Egenbedömningsformuläret

När du ansöker om tillstånd som AEO ska du bifoga ett egenbedömningsformulär. Egenbedömningsformuläret är obligatoriskt.

Du kan ta hjälp av de förklarande anmärkningarna för att fylla i egenbedömningsformuläret. Se länken nedan.

Ditt företag har möjlighet att anlita en tredje part för arbetet med att upprätta rutiner och dokumentation. Det kan vara en konsult, en revisionsbyrå, ett tullombud eller någon annan aktör. Oavsett vem ni anlitar är det ditt företag som ansvarar för att rutiner och dokumentation är korrekt och uppdaterad.

Egenbedömningsformuläret är i word-format för att ge utrymme att besvara frågorna. Fyll i och färdigställ formuläret i word-format. Därefter måste egenbedömningsformuläret sparas ner i pdf-format innan du bifogar det tillsammans med er ansökan och skickar in det via EU-portalen.

Egenbedömningsformuläret Word, 137.8 kB.

Hjälp att fylla i egenbedömningsformuläret hittar du i de förklarande anmärkningarna Pdf, 1.4 MB..

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Tillståndsbesök

När ansökan har godkänts tar Tullverket kontakt för att boka in ett tillståndsbesök. Ni bör vara beredda på att ta emot Tullverket för ett besök inom kort efter det att ansökan har godtagits. Vid besöket granskar vi era dokumenterade rutiner samt att ni uppfyller AEO-kriterierna.

Tullverket har 120 dagar på sig att utfärda ett AEO-tillstånd från det att ansökan godtagits. Dessa 120 dagar för handläggning av ansökan kan behöva förlängas beroende på hur lång tid företaget behöver för eventuella åtgärder efter Tullverkets besök. Om ett företag exempelvis behöver 30 dagar för åtgärder så kan den totala handläggningstiden därmed bli 150 dagar (120+30 dagar). Tullverket kan medge förlängning för företaget om åtgärder kan ske inom rimlig tid.

Tullverkets informationstjänst Tullsvar, 0771-520 520 svarar på frågor om tillstånd, uppgifter i tulldeklarationen med mera.

Säkerhetsdeklaration för Affärspartners till ansökande (AEO)

Säkerhetsdeklaration för AEO, godkänd ekonomisk aktör Pdf, 302 kB.

Rapportera förändringar

Om du har ett AEO-tillstånd och det sker ändringar, förändringar eller händelser i din verksamhet som påverkar ditt tillstånd ska du rapportera det till Tullverket.

Rapportera förändringar

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)