Tullverket

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning

Institutioner och laboratorier som är godkända av Tullverket kan importera terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning utan att betala tull och moms.

De ämnen som ingår i den här gruppen är:

 1. terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung
 2. reagenser för blodgruppsbestämning
 3. reagenser för bestämning av vävnadstyp
 4. bifogade lösningar och nödvändiga tillbehör
 5. förpackningar som är särskilt ämnade för att transportera dessa varor.

För att du ska kunna få tull- och momsfrihet för varorna behöver du uppfylla följande punkter:

 1. Varorna ska användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål utan kommersiellt syfte.
 2. Varorna ska följas av ett intyg som är utfärdat av ett behörigt organ i det land utanför EU som varorna kommer ifrån.
 3. Varorna ska vara förpackade i behållare med speciella identifikationsetiketter.

Den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller laboratoriet ska också skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import.

Godkänd för tullfrihet

Institutionen eller laboratoriet måste vara godkänd av Tullverket för att få importera varor av detta slag tullfritt. Du som är ansvarig för institutionen eller laboratoriet ansöker om godkännande  genom att skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten till oss. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.
 
Ett beslut om godkännande gäller i 3 år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp, 3 för gåva
 2. Fält 36 – Förmånskod: 100
 3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C16
 4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange koden för de dokument som du bifogar:
  - Beslut om godkänd mottagare för tullfri import, kod 401G samt tillståndnummer
  - Skriftlig uppgift om den avsedda användningen, kod 401U
  - Intyg om överensstämmelse utfärdat av ett vederbörligen bemyndigat organ i det land utanför EU som varorna kommer ifrån, kod 401I

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Ordförklaringar

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung = människoblod och dess derivat (helblod från människor, torkad humanplasma, humanalbumin och stabila lösningar av humanplasmaprotein, humanimmunglobulin och humanfibrinogen).

Reagenser för blodgruppsbestämning = alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för att bestämma blodgrupper och för att upptäcka blodinkompatibilitet.

Reagenser för bestämning av vävnadstyp = alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för att bestämma vävnadstyper hos människor.

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000