Tullverket

Prover på referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

Du kan importera prover på referenssubstanser som ska användas för kvalitetskontroll av material utan att betala någon tull eller moms.

Du behöver uppfylla följande punkter för att få tull- och momsfrihet:

  1. proverna ska användas för kvalitetskontroll av material som används för att tillverka medicinska produkter
  2. referenssubstanserna ska vara godkända av världshälsoorganisationen WHO.

Godkänd för tullfrihet

Du som mottagare måste vara godkänd av Tullverket för att få importera dessa varor tullfritt. Du ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten till oss. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C18
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange tillståndsnumret för Tullverkets godkännande samt dokumentkod 401G

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.
Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000