Tullverket

Material för att uppföra, underhålla eller smycka minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer

Organisationer som är godkända av Tullverket kan tull- och momsfritt importera alla slags varor som är avsedda att användas för att uppföra, underhålla eller smycka kyrkogårdar, minnesmärken eller gravar för krigsoffer från ett land utanför EU som är begravda i EU.

För att få importera de här varorna tullfritt behöver du vara godkänd av Tullverket. Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar  din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C40
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange dokumentkod 401G (beslut om godkänd mottagare) i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade importörer prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om din vara är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000