Tullverket

Material för att uppföra, underhålla eller smycka minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer

Organisationer som är godkända av Tullverket kan tull- och momsfritt importera alla slags varor som är avsedda att användas för att uppföra, underhålla eller smycka kyrkogårdar, minnesmärken eller gravar för krigsoffer från ett land utanför EU som är begravda i EU.

För att få importera de här varorna tullfritt behöver du vara godkänd av Tullverket. Du ansöker om att bli godkänd genom att skicka en skriftlig beskrivning av din verksamhet till Tullverket. Bifoga styrkande handlingar som exempelvis stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar  din vara.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C40
  4. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange tillståndsnumret för Tullverkets godkännande och dokumentkod 401G.

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade importörer prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om din vara är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000