Tullverket

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter

Behöriga organisationer som skyddar upphovs- och patenträttigheter kan importera varor från ett land utanför EU utan att betala någon tull eller moms.

Följande varor omfattas av tull- och momsfriheten:

  1. varumärken
  2. mönster
  3. konstruktioner
  4. patentansökningar.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C34

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000