Tullverket

Försändelser av ringa värde

När du beställer varor av ringa värde, även kallade lågvärdeförsändelser, från ett land utanför EU behöver du i de flesta fall inte betala någon tull, men du ska alltid betala moms.

En försändelse av ringa värde som skickas från ett land utanför EU kan bli tullfri men aldrig skattefri.

Försändelse värd högst 1 800 kronor

En försändelse med ett sammanlagt egentligt värde av högst 1 800 kronor kan deklareras som en försändelse av ringa värde och bli befriad från tull. Med egentligt värde avses den kostnad som kunden har betalat, det vill säga varans värde exklusive frakt och försäkring (i de fall det går att särskilja på fakturan).

Moms ska alltid betalas oavsett försändelsens värde.

Vad som gäller för en försändelse som innehåller gåvor kan du läsa om på sidan Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva.


Betala alltid för vissa varor

För följande varor ska alltid eventuell tull, samt moms och eventuell punktskatt betalas:

  1. alkoholhaltiga drycker
  2. tobak eller tobaksvaror
  3. parfymer och luktvatten.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

  1. Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: Koden varierar beroende på omständighet. Sök i tulltaxan efter den kod som passar dig.
  2. Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
  3. Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C07

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: Koden varierar beroende på omständighet. Sök i deklarationshandledningen efter den kod som passar dig.
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C07

Transportören tulldeklarerar i vissa fall

När en försändelse transporteras av Postnord eller ett kurirföretag ingår även att de tulldeklarera varan. De uppgifter som avsändaren bifogar försändelsen ligger till grund för tulldeklarationen.

Vad gäller för moms vid import?

Vilka bestämmelser som gäller för moms när du importera en vara från ett land utanför EU kan du läsa om i broschyren Mervärdesskatt vid import. Pdf, 895.8 kB.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Höjd värdegräns

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)