Tullverket

Försändelser av ringa värde

När du beställer varor av ringa värde, även kallade lågvärdeförsändelser, från ett land utanför EU behöver du i de flesta fall inte betala någon tull, men du ska alltid betala moms.

En försändelse av ringa värde som skickas från ett land utanför EU kan bli tullfri men aldrig skattefri.

Försändelse värd högst 1 600 kronor

En försändelse med ett sammanlagt egentligt värde av högst 1 600 kronor kan deklareras som en försändelse av ringa värde och bli befriad från tull. Med egentligt värde avses den kostnad som kunden har betalat, det vill säga varans värde exklusive frakt och försäkring (i de fall det går att särskilja på fakturan).

Moms ska alltid betalas oavsett försändelsens värde.

Vad som gäller för en försändelse som innehåller gåvor kan du läsa om på sidan Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva.


Betala alltid för vissa varor

För följande varor ska alltid tull, moms och eventuell annan skatt betalas:

  1. alkoholhaltiga drycker
  2. tobak eller tobaksvaror
  3. parfymer och luktvatten.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: Koden varierar beroende på omständighet, sök efter den kod som passar dig
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C07

Transportören tulldeklarerar i vissa fall

När en försändelse transporteras av Postnord eller ett kurirföretag ingår även att de tulldeklarera varan. De uppgifter som avsändaren bifogar försändelsen ligger till grund för tulldeklarationen.

Vad gäller för moms vid import?

Vilka bestämmelser som gäller för moms när du importera en vara från ett land utanför EU kan du läsa om i broschyren Mervärdesskatt vid import. Pdf, 1.1 MB.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Definition av "egentligt värde" är borttaget från sidan och vi länkar istället till kompletteringsförordningen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000