Tullverket

Punktskatt vid import

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket.

De punktskatter som är aktuella att betala vid import är

  1. alkoholskatt 
  2. energiskatt (inklusive koldioxid- och svavelskatt) 
  3. reklamskatt
  4. tobaksskatt
  5. kemikalieskatt.

Läs mer om kemikalieskatt.

Vem ska betala punktskatt vid import?

Det är du som står som deklarant i tulldeklarationen som i normalfallet ska betala punktskatt.

Betala till Tullverket eller Skatteverket

Punktskatten ska betalas till Tullverket för varor som importeras från ett område som ligger utanför EU:s punktskatteområde. Ibland ska skatten betalas till Skatteverket. Det gäller om du till exempel är registrerad avsändare. 

EMCS - system för enklare punktskattekontroll

Excise Movement Control System, EMCS är ett system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU. Systemet infördes den 1 januari 2011 och ersatte det tidigare ledsagardokumentet på papper.

Läs mer om EMCS.

Uppdaterad: 2019-02-14


4000