Tullverket

Deklarationshandledningar vid import

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

Deklarationer enligt ny lagstiftning

IMDS och IMDP

Meddelandena IMDS och IMDP är elektroniska standardtulldeklarationer som lämnas i det nya importsystemet.

Deklarationshandledning för IMDS och IMDP

ILDS och ILDP

Meddelandena ILDS och ILDP är elektroniska tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser som lämnas i det nya importsystemet.

Deklarationshandledning för ILDS och ILDP

E-tjänsten Tulldeklaration import

I e-tjänsten Tulldeklaration import kan du lämna en standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt den nya lagstiftningen.

Deklarationshandledning för e-tjänsten Tulldeklaration import

Deklarationer enligt äldre lagstiftning

ALI

Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Deklarationshandledning för ALI

HNU och HNK

Meddelandena HNU och HNK är elektroniska förenklade deklarationer.

Deklarationshandledning för HNU och HNK

TNU

Meddelandet TNU är en elektronisk kompletterande deklaration.

Deklarationshandledning för TNU

TQN

Meddelandet TQN är en elektronisk kompletterande deklaration. Du lämnar kompletterande deklaration TQN om du tidigare lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen.

Deklarationshandledning för TQN

Importdeklaration på blankett enligt standardförfarande

Standardförfarande betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.

Deklarationshandledning för importdeklaration på blankett enligt standardförfarandet

Förenklad deklaration på blankett

Förenklad deklaration betyder att du lämnar färre uppgifter vid gränspassagen jämfört med en deklaration enligt standardförfarandet. Det innebär också att du måste lämna en kompletterande deklaration inom tio dagar.

Deklarationshandledning för förenklad importdeklaration på blankett

Kompletterande deklaration på blankett

Du lämnar kompletterande deklaration om du tidigare lämnat en förenklad deklaration för varorna. I den kompletterande deklarationen ger du oss de uppgifter du inte behövde lämna i din tidigare deklaration. Du ska lämna in den kompletterande deklaration inom tio dagar från det att din förenklade deklaration klarerats.

Deklarationshandledning för kompletterande importdeklaration på blankett

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Standardtulldeklaration kan nu bara lämnas enligt den nya lagstiftningen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)