Tullverket

Tullräkningar

Du får en tullräkning när du har importerat en vara och inte betalat avgifterna i samband med att du deklarerade varan. Du kan hantera dina tullräkningar på flera olika sätt beroende på vad ditt företag har för behov.

För att kunna betala dina avgifter via tullräkning istället för i direkt anslutning till importtillfället behöver du ett tillstånd till betalningsanstånd hos Tullverket. När du har beviljats tillståndet registreras du som kredithavare.

Ansök om tillstånd till betalningsanstånd.

I en tullräkning får du besked om

  1. tull-id (unikt nummer för varje varusändning)
  2. det datum då Tullverket har godtagit tulldeklarationen och som ligger till grund för avgifterna  
  3. monetärt tullvärde och eventuell avgiftskod (varje typ av avgift har en egen kod)
  4. belopp för varje sändning (per avgift och totalt).

Hantera dina tullräkningar på olika sätt

Beroende på hur ditt företag arbetar och beroende på hur många tullräkningar ditt företag tar emot kan du hantera företagets tullräkningar på olika sätt:

  1. Tullräkningarna skickas som säker digital post via Mina meddelanden.
  2. Du hämtar tullräkningar själv via Tullverkets tjänst Tullräkningar.
  3. Tullräkningarna skickas direkt till ditt företags affärssystem via EDI.
  4. Du får tullräkningarna som pappersfakturor.

Tullräkning Mina meddelanden – för dig med få tullräkningar

Om du inte har så många tullräkningar kan du ta emot dem säkert och digitalt som pdf-filer via Mina meddelanden och brevlådan Min myndighetspost. Du ställer själv in om du vill bli meddelad via e-post eller sms när det kommer en ny tullräkning.

Du kan bara använda tullräkning Mina meddelanden om du inte har registrerat företaget för tjänsten Tullräkning eller Tullräkning EDI.

Läs mer om Tullräkning Mina meddelanden.

Tullräkning webbtjänst – för dig med många tullräkningar

Om du får många tullräkningar kan du se och hämta dem som pdf-filer i tjänsten Tullräkning webbtjänst. Du ställer själv in om du vill bli meddelad via e-post eller sms när det kommer en ny tullräkning.

För att få tillgång till tjänsten måste ditt företag ha tillgång till Tullverkets webbtjänster. När det har det kan företagets behörighetsadministratör ansöka om Tullräkning webbtjänst.

Läs mer om Tullräkning webbtjänst.

Tullräkning EDI – för dig med många tullräkningar och EDI

Du som använder EDI kan registrera dig för tjänsten Tullräkning EDI och ta emot dina tullräkningar digitalt direkt i företagets affärssystem via EDI.

Läs mer om tjänsten Tullräkning EDI

På papper

Om du väljer att inte ta emot dina tullräkningar digitalt får du dem som pappersfakturor med vanlig post.

Betala tullräkningen på olika sätt

Du måste betala tullräkningen senast fredagen i den fjärde veckan efter importtillfället. Det innebär att du i snitt har 30 dagar på dig att betala, räknat från importtillfället.

Du som hanterar dina tullräkningar elektroniskt får tullräkningen samma dag som den ställs ut.

Du som tar emot dina tullräkningar på papper får dem cirka tio dagar före förfallodagen eftersom Tullverket normalt skickar ut tullräkningar på måndagen i tredje veckan efter importtillfället. Om du inte har fått en tullräkning bör du kontakta Tullverket.

Betala från utlandet

Du som betalar din tullräkning från utlandet behöver ange det Iban-nummer och den Bic-beteckning som står på tullräkningen.

Iban är en internationell standard för kontonummer som används vid betalningar till och från utlandet för att göra betalningen säkrare och gå snabbare. Ett svenskt Iban-nummer inleds med bokstäverna SE och består av totalt 24 tecken.

Bic är en internationell säkerhetsstandard för att identifiera banker. En Bic-beteckning består av åtta eller elva tecken.

Betala via autogiro

Du kan betala tullräkningen via autogiro. Det är viktigt att du har pengar på kontot senast bankdagen före förfallodagen för att betalningen ska göras i rätt tid.

Du som har autogiro får ändå tullräkningar där beloppen du ska betala framgår. Det står också på tullräkningarna att du har autogiro.

Ladda ner blanketten Medgivande till betalning genom autogiro för att ansöka om att betala dina tullräkningar via autogiroPDF.

Ladda ner blanketten Medgivande till betalning genom autogiro för att ansöka om att betala dina tullräkningar via autogiroWord.

Mer om tullräkningar

Läs om vad du kan göra när det har blivit fel.

Läs om vad som händer om du inte betalar i tid.

Uppdaterad: 2019-02-01Captcha * (obligatorisk)