Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Vid järnvägstransport sker idag import genom transitering och avslutandet av transiteringen sker hos godkända mottagare. De varor som inte omfattas av en transitering kan även förtullas vid gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda.

I framtiden ska denna hantering ske på ett annat sätt där Tullverket  ska ha kännedom om godset innan det deklareras till ett förfarande.

Platser för ankomst och tillfällig lagring

Huvudalternativet kommer att vara att varor som ankommer på järnväg bör transiteras. Ankomstanmälan sker på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om platser för ankomst av varor och tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades: 2020-03-10

Vad är ändrat:4000