Tullverket

Framtida tullhantering

Anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

När varor ankommer till EU:s tullområde ska detta alltid anmälas till tullmyndigheten. En deklaration för tillfällig lagring kan lämnas i olika form, och den ska lämnas senast i samband med varornas ankomst. Det ska då anges dels på vilken plats varorna anmäls, dels på vilken plats varorna ska lagras tillfälligt.

Läs mer om processen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring.

I filmen kan du se hur anmälan av varor ska gå till när alla delar är införda.

Platser för ankomst av varor och tillfällig lagring

Läs mer om de olika platserna där varor kan anmälas och vara i tillfällig lagring på sidan Tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000