Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Den 1 oktober 2024 kommer möjligheten att i efterhand via mejl klarera gods som ankommer på järnväg att upphöra. Från och med den 1 oktober ska det lämnas antingen en tulldeklaration i förväg i det nya importsystemet eller en transiteringsdeklaration.

För järnvägsgods som inte omfattas av en transitering är det i nuläget även möjligt att klarera godset efter gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda. Den 1 oktober 2024 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra, oavsett vilket land godset ankommer från, och det finns då två sätt att deklarera varor som ankommer på järnväg:

  • tulldeklaration i förväg
  • transiteringsdeklaration.

Tulldeklaration i förväg

För att lämna en tulldeklaration i förväg ska det inte finnas ett behov av att lagra varorna på en anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats. Fyra gränsövergångar kommer att utgöra anvisade platser där varor i järnvägsflödet kan ankomma. Dessa anvisade platser kommer att publiceras på Tullverkets webbplats.

Varor som ankommer på järnväg – tulldeklaration i förväg

Transiteringsdeklaration

Transiteringsförfarandet måste användas för järnvägstransporter som startas i Norge och ska avslutas i Norge utan att tullhantering sker i Sverige. Transiteringsförfarandet krävs också när lagring ska ske på anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats. Detsamma gäller i fall där varorna ankommer till Sverige under transiteringsförfarande från Norge.

Varor som ankommer på järnväg – transiteringsdeklaration

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)