Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Vid järnvägstransport sker idag import genom transitering och avslutandet av transiteringen sker hos godkända mottagare. De varor som inte omfattas av en transitering kan även förtullas vid gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda.

I framtiden kommer möjligheten att förtulla vid gränspassage via e-post att upphöra och i stället ska transiteringsförfarandet användas för järnvägstransport.

Platser för ankomst och tillfällig lagring

Alla varor som ankommer på järnväg ska i framtiden transiteras. Ankomstanmälan ska ske på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om platser för ankomst av varor och tillfällig lagring.

Minnesanteckningar från dialogmötet med järnvägsaktörer 13 oktober 2020

Sidan uppdaterades: 2021-03-11

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000