Tullverket

Framtida tullhantering

Järnvägstransport

Vid järnvägstransport sker idag import genom transitering och avslutandet av transiteringen sker hos godkända mottagare. De varor som inte omfattas av en transitering kan även förtullas vid gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda.

Den 1 maj 2021 upphör möjligheten att förtulla vid gränspassage via e-post då övergången till transiteringsförfarandet för järnvägstransport ska vara genomförd. Det innebär att dagens hantering där man kan begära klarering av varor via e-post till Tullverkets myndighetsbrevlåda inte längre finns kvar från och med detta datum.

Platser för ankomst och tillfällig lagring

Varor som ankommer på järnväg ska fran och med den 1 maj 2021 transiteras. Ankomstanmälan sker på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om platser för ankomst av varor och tillfällig lagring.

Minnesanteckningar från dialogmötet med järnvägsaktörer 13 oktober 2020

Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000