Tullverket

Framtida tullhantering

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet för standardtulldeklaration

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. Här kan du läsa om hur du ska deklarera en sådan import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration i sådana fall.

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. I dessa fall ska du ange e-handelsplattformens registreringsnummer i standardtulldeklarationen. Registreringsnumret kommer att valideras mot EU-kommissionens databas för IOSS-registreringar. Om registreringsnumret inte finns eller inte är giltigt kommer deklarationen att avvisas.

Registreringsnumret för e-handelsplattformen deklareras i datagruppen 13 16 000 000 – ”Ytterligare skatterelaterade uppgifter” genom att ange rollkod FR5 följt av registreringsnumret. Uppgiften anges antingen på varje varupost eller på huvudnivå. Om uppgiften anges på varupostnivå ska den finnas på varje varupost och vara samma i hela deklarationen.

Deklareras ett IOSS-registreringsnummer ska kod C07 deklareras i dataelement 11 10 000 – ”Ytterligare förfarande”. Sändningens inköpsvärde får vara maximalt 1 600 SEK (motsvarar 150 Euro). Deklareras inte koden C07 när ett IOSS-registreringsnummer har angivits kommer ärendet att avvisas.

Några avgifter ska normalt inte deklareras när en registrerad e-handelsplattform har debiterat momsen vid inköpstillfället. I dataelement 14 03 039 000 – Slag av avgift anges koden 1 MT. Detta gäller även om deklaranten är en privatperson. I dataelement 14 03 040 000 – Beskattningsunderlag anges den kostnad som kunden har betalt (varans värde exklusive frakt och försäkring om det går att särskilja).

Om det framgår av tulltaxan att en vara är belagd med en nationell punktskatt, till exempel kemikalieskatt, ska den deklareras. Även moms ska betalas till Tullverket på denna nationella avgift. Denna moms ska deklareras med koden B00 i samma varupost.

Om du inte vill behålla varan bör det framgå av betalnings- och köpevillkoren vilken möjlighet du har att få tillbaka moms som betalats via en e-handelsplattform som har IOSS-registrering. Vill säljaren ha tillbaka varan måste en exportdeklaration lämnas till Tullverket. Det är sedan säljaren som återbetalar momsen.

Läs Europeiska kommissionens vägledningsdokument för mer vägledning av import och export av lågvärdeförsändelser samt mervärdesskatt på e-handelspaket.

Import och export av försändelser av lågt värde, paketet om mervärdesskatt på e-handel – European Commission 

Hur ser en IOSS-registrering ut?

Läs mer om IOSS-registrering under rubriken "Ansökan om att använda importordningen" på Skatteverkets webbplats.

Ta hjälp av deklarationshandledningen

Läs i deklarationshandledningen för standarddeklaration i det nya importsystemet för att se hur du ska fylla i din deklaration.

Deklarationshandledning för standardtulldeklaration i det nya importsystemet

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000