Tullverket

Deklarationshandledningar vid export

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.

UGE

Meddelandet UGE är en elektronisk exportdeklaration för dig som använder standardtulldeklarationer med samtidig anmälan av varorna från en godkänd plats.

Deklarationshandledning för UGE.

UNU

Meddelandet UNU är en elektronisk tulldeklaration för export för dig som använder standardtulldeklarationer där exporten startas från ett exporttullkontor. 

Deklarationshandledning för UNU.

ALE

Meddelandet ALE är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (EUEIR) eller förenklad deklaration export (EUSDE).

Deklarationshandledning för ALE med tillstånd EUEIR.

Deklarationshandledning för ALE med tillstånd EUSDE.

UFF

Meddelandet UFF är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EUEIR) eller förenklad deklaration export (EUSDE). Som operatör är du befriad från kravet att visa upp varorna när det deklareras för export.

Deklarationshandledning för UFF.

Exportdeklaration på blankett

Få hjälp med att fylla i blanketten Enhetsdokumentet för export enligt standardförfarandet. Standardförfarandet betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.

Deklarationshandledning för exportdeklaration på blankett.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering