Tullverket

Resa med hund eller katt

När du vill resa med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket. Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information.

Resor och handel med katter mellan länder – Jordbruksverket

Resor och handel med hundar mellan länder – Jordbruksverket

Anmäl på webben – välj grön fil eller gång

Du som kommer resande från ett annat EU-land och har med djur med europeiskt sällskapsdjurspass kan göra din anmälan av hund och katt till Tullverket här på webben. När du kommer till Sverige kan du välja den gröna gången eller filen i tullfiltret – ”inget att deklarera”. Du måste kunna visa upp ditt anmälningsnummer och djurets EU-pass för sällskapsdjur om en tulltjänsteman ber om det.

Du behöver inte avanmäla din hund eller katt.

Anmäl att du ska resa med din hund eller katt

Anmäl vid gränsen – välj röd fil eller gång

Du gör din anmälan genom att ta dig till en så kallad ”röd punkt” (oavsett om du kommer resande eller skickat djuret som fraktgods). Den finns i röd gång eller röd fil i tullfiltret. Där kontaktar du en tulltjänsteman.

Om ingen tulltjänsteman finns på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

  • Använd den telefon som sitter i röd gång eller fil vid tullfiltret.
  • Ring det telefonnummer som finns angivet på en affisch i röd gång eller fil i tullfiltret.
  • Ta dig till närmaste tullklareringsexpedition.

Resa med tåg mellan Danmark och Sverige

Om du reser med direkttåg mellan Danmark och Sverige har du inte möjlighet att välja röd fil eller gång. Du får då kontakta en uniformerad tulltjänsteman på tåget. Om du inte skulle träffa på en uniformerad tulltjänsteman på tåget ska du ringa till Tullverkets vakthavande befäl på telefonnummer +46 (0) 40-661 32 25.

Betala avgifter

Om du köper, får som gåva eller adopterar en hund eller katt från ett land utanför EU kan du komma att behöva betala avgifter för djuret. Avgiften beror bland annat på hur mycket djuret har kostat i inköp, eller värdet på djuret, och fraktkostnader.

Skatter och avgifter när du handlar utanför EU

Ska hunden eller katten få ny ägare?

Om hunden eller katten ska byta ägare efter införseln till Sverige, eller om djuret reser helt ensamt som fraktgods, gäller andra krav.

Resor och handel med katter mellan länder – Jordbruksverket

Resor och handel med hundar mellan länder – Jordbruksverket

När ska du anmäla ett djur?


Djur från ett annat EU-land

Djur från ett land utanför EU

 Djur från Norge

Anmäla till Tullverket
när du passerar gränsen

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Nej. Hund, katt och iller får fritt föras in om djuret är ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur.

Anmäla till Tullverket
när du skickar djur som fraktgods

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Anmäla till Tullverket på webben

Ja, för dig som är bosatt
i ett EU-land. Läs mer under rubriken "Anmäla på webben". 

Nej

Nej

Behöver du betala några avgifter?

Nej

Ja, om du ska importera djuret och den ska stanna i Sverige.


Avgifter

Ja, om du ska importera djuret och den ska stanna i Sverige.


Avgifter

Från vilka länder gäller vad?

Gäller från alla EU-länder, samt för djur som reser från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Här skiljer Jordbruksverket på listade och icke listade länder. Hos Jordbruksverket kan du se vilka länder som räknas som vad.Hjälp till att stoppa smuggling

Som hundköpare kan du bidra till att stoppa smugglingen av hundar genom att kontrollera deras bakgrund noga. På så sätt bidrar du till att djur inte får lida och att vi inte får smittsamma sjukdomar till Sverige.

Hundsmuggling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000