Tullverket

Enhetsdokumentet för resa från land utanför EU till EU med vapen

Så här fyller du i enhetsdokumentet när du ska deklarera att du reser med ett vapen till Sverige från ett land utanför EU.

Ladda ner 718.3 Enhetsdokumentet Pdf, 225.8 kB.

Du behöver endast fylla i följande fält:

Fält 1 Deklaration
Skriv ”IM” för import i den första rutan.

Fält 2 Avsändare/Exportör
Skriv det land du reser ifrån och namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson , företrädelsevis du själv.

Fält 3 Blanketter
Skriv ”1”.

Fält 5 Varuposter
Skriv ”1”.

Fält 6 Antal kollin
Skriv det antal vapen och patroner som du har med dig.

Fält 8 Mottagare
Skriv ditt namn.

Fält 17 Bestämmelseland
Skriv ”SE” för Sverige.

Fält 18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången/ankomsten
Skriv ”3” om du reser med buss eller bil och ”4” om du reser med flyg.

Fält 19 Cont
Skriv ”0”.

Fält 21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
Skriv fordonets registreringsnummer eller flygets flightnummer, beroende på hur du reser.

Fält 29 Utfarts-/Införseltullkontor
Skriv namnet på den ort där du passerar gränsen med vapnet. Det måste vara en ort där Tullverket har ett införseltullkontor.

Här finns Tullverkets tullkontor.

Fält 31 Kolli och varubeskrivning (Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag)
Fyll i det här fältet om du har ett tillstånd från Polismyndigheten, ett vapenlicensnummer eller ett skjutvapenpass. Fyll även i vapennummer.

Fält 33 Varukod
Skriv ”93033000” som är varukoden för vapen enligt Tulltaxan.

Fält 41 Extra mängdenheter
Skriv ”Vapen”.

Fält 44 Särskilda upplysningar
Fyll i den här rutan om du har några särskilda upplysningar som du anser att Tullverket behöver, till exempel uppgifter om vapnet eller patronerna.

Fält 46 Statistiskt värde
Skriv vapnets och ammunitionens värde i kronor.

Fält 50 Huvudansvarig
Skriv namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson den som äger vapnet. Skriv även införseltillståndsnummer.

Fält 54 Ort och datum, deklarant/ombud, namn och underskrift
Fyll i ort och datum och skriv under blanketten.


Det ifyllda enhetsdokumentet tar du sedan med dig till ett tullkontor i samband med inresan till Sverige. Här finns Tullverkets tullkontor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)