Tullverket

Enhetsdokumentet för resa från EU till land utanför EU med vapen

Så här fyller du i enhetsdokumentet när du ska deklarera att du reser med ett vapen från Sverige till ett land utanför EU.

Ladda ner 718.3 Enhetsdokumentet Pdf, 225.8 kB.

Det ifyllda enhetsdokumentet tar du med dig till ett tullkontor i samband med utresan från Sverige. Här finns Tullverkets tullkontor.

I dokumentet behöver du endast fylla i följande fält:

Fält 1 Deklaration
Skriv ”EX” för export i den första rutan.

Fält 2 Avsändare/Exportör
Skriv det land du reser ifrån och namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson, företrädelsevis du själv.

Fält 3 Blanketter
Skriv ”1”.

Fält 5 Varuposter
Skriv ”1”.

Fält 6 Antal kollin
Skriv det antal vapen och patroner som du har med dig.

Fält 8 Mottagare
Skriv ditt namn.

Fält 17 Bestämmelseland
Ange aktuell landskod enligt ISO (en tvåbokstavskod, t.ex. ”SE” för Sverige).

Fält 18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången/ankomsten
Skriv ”3” om du reser med buss eller bil och ”4” om du reser med flyg.

Fält 19 Cont
Skriv ”0”.

Fält 21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen
Skriv fordonets registreringsnummer eller flygets flightnummer, beroende på hur du reser.

Fält 29 Utfarts-/Införseltullkontor
Skriv namnet på den ort där du passerar gränsen med vapnet. Det måste vara en ort där Tullverket har ett utförseltullkontor.

Här finns Tullverkets tullkontor.

Fält 31 Kolli och varubeskrivning (Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag)
Fyll i uppgifter från ditt tillstånd från Polismyndigheten samt vapennummer.

Fält 33 Varukod
Skriv ”93033000” som är varukoden för vapen enligt Tulltaxan.

Fält 41 Extra mängdenheter
Skriv ”Vapen” och eventuellt ”ammunition”.

Fält 44 Särskilda upplysningar
Skriv "Utförsel för jakt eller tävling" eller ”Återutförsel efter jakt eller tävling".

Fält 46 Statistiskt värde
Skriv vapnets och ammunitionens värde i kronor.

Fält 50 Huvudansvarig
Skriv namn och kontaktuppgifter till den som äger vapnet.

Fält 54 Ort och datum, deklarant/ombud, namn och underskrift
Fyll i ort och datum och skriv under blanketten.


Det ifyllda enhetsdokumentet tar du sedan med dig till ett tullkontor i samband med utresan från Sverige. Här finns Tullverkets tullkontor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)