Tullverket

Resa med hund eller katt

När du vill resa med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket. Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel.

Om du ska resa med ett djur till ett annat land än Sverige måste du alltid kolla upp vad som gäller för att föra in djur i det specifika landet. Informationen på den här sidan handlar bara om vad som gäller för att föra in en hund eller katt i Sverige. Så om du reser med en hund eller katt till ett annat land än Sverige, och sen reser tillbaka till Sverige med djuret, måste du ha koll på vad som gäller för införsel av djur både i det andra landet och i Sverige.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information.

Resor och handel med katter mellan länder – Jordbruksverket

Resor och handel med hundar mellan länder – Jordbruksverket

Anmäl på webben – välj grön fil eller gång

Du som kommer resande från ett annat EU-land och har med djur med europeiskt sällskapsdjurspass kan göra din anmälan av hund och katt till Tullverket här på webbplatsen. När du kommer till Sverige kan du välja den gröna gången eller filen i tullfiltret – ”inget att deklarera”. Du måste kunna visa upp ditt anmälningsnummer och djurets EU-pass för sällskapsdjur om en tulltjänsteman ber om det.

Du behöver inte avanmäla din hund eller katt.

Anmäl att du ska resa med din hund eller katt

När ska du anmäla ett djur?


Djur från ett annat EU-land

Djur från ett land utanför EU

 Djur från Norge

Anmäla till Tullverket
när du passerar gränsen

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Nej. Hund, katt och iller får fritt föras in om djuret är ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur.

Anmäla till Tullverket
när du skickar djur som fraktgods

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Ja, varje gång

Anmäla till Tullverket på webben

Ja, för dig som är bosatt
i ett EU-land.

Nej

Nej

Behöver du betala några avgifter?

Nej

Ja, om du ska importera djuret och det ska stanna i Sverige.


Avgifter

Ja, om du ska importera djuret och den ska stanna i Sverige.


Avgifter

Från vilka länder gäller vad?

Gäller från alla EU-länder och för djur som reser från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Här skiljer Jordbruksverket på listade och icke listade länder. Hos Jordbruksverket kan du se vilka länder som räknas som vad.



Så anmäler du ditt djur vid gränsen – välj röd fil eller gång

Du gör din anmälan genom att ta dig till en så kallad ”röd punkt” (oavsett om du kommer resande eller har skickat djuret som fraktgods). Den finns i röd gång eller röd fil i tullfiltret. Där kontaktar du en tulltjänsteman.

Om ingen tulltjänsteman finns på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

  • Använd den telefon som sitter i röd gång eller fil vid tullfiltret.
  • Ring det telefonnummer som finns angivet på en affisch i röd gång eller fil i tullfiltret.
  • Ta dig till närmaste tullklareringsexpedition.

Köpa hund eller katt i ett annat EU-land

Om du köper en hund eller en katt i ett annat EU-land och ska ta med det till Sverige ska du alltid anmäla djuret till Tullverket. Det gör du när du passerar gränsen, om du skickar djuret som fraktgods och här på tullverket.se. Du behöver inte betala några avgifter.

Resa med tåg mellan Danmark och Sverige

Om du reser med direkttåg mellan Danmark och Sverige har du inte möjlighet att välja röd fil eller gång. Du får då kontakta en uniformerad tulltjänsteman på tåget. Om du inte skulle träffa på en uniformerad tulltjänsteman på tåget ska du ringa till Tullverkets vakthavande befäl på numret +46 40‑661 32 25.

Köpa hund eller katt i ett land utanför EU

När du köper en hund eller katt i ett land utanför EU ska du alltid anmäla det till Tullverket. Beroende på värdet av dina varor, inklusive djuret, och hur du reser gäller följande:

  1. Anmäl ditt djur till Tullverket. Köper du ditt djur i Norge ska du bara anmäla om värdet överstiger 3 300 kronor.
  2. Om du reser med kommersiellt flyg eller färja ska du betala moms och eventuellt andra importavgifter om värdet på dina varor (inklusive djuret) överstiger 4 700 kronor.
  3. Om du reser med bil eller tåg ska du betala in moms och eventuellt andra importavgifter om värdet på dina varor (inklusive djuret) överstiger 3 300 kronor.

Avgifter kan tillkomma

Om du köper, får som gåva eller adopterar en hund eller katt från ett land utanför EU kan du komma att behöva betala avgifter för djuret. Avgiften beror bland annat på hur mycket djuret har kostat i inköp, eller värdet på djuret, och fraktkostnader.

Skatter och avgifter när du handlar utanför EU

Ska hunden eller katten få ny ägare?

Om hunden eller katten ska byta ägare efter införseln till Sverige, eller om djuret reser helt ensamt som fraktgods, gäller andra krav.

Resor och handel med katter mellan länder – Jordbruksverket

Resor och handel med hundar mellan länder – Jordbruksverket

Hjälp till att stoppa smuggling

Som hundköpare kan du bidra till att stoppa smugglingen av hundar genom att kontrollera deras bakgrund noga. På så sätt bidrar du till att djur inte får lida och att vi inte får smittsamma sjukdomar till Sverige.

Hundsmuggling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000