Tullverket

Tull- och momsfrihet för dig som ska studera

Du som flyttar till Sverige på grund av studier kan beviljas tull- och momsfrihet för vissa varor om de tillhör dig vid importtillfället och är avsedda för ditt personliga bruk under studietiden. Du ska vara inskriven vid skola, universitet eller högskola för heltidsstudier.

Exempel på varor som du får ta med dig tull- och momsfritt är

  • möbler, i den omfattning som behövs för att möblera ett studentrum
  • personliga ägodelar och föremål som du behöver för dina studier, exempelvis dator
  • handdukar, sängkläder
  • kläder.

Varorna får importeras i flera separata sändningar under den period studierna pågår, exempelvis under höst- eller vårtermin eller under läsåret (perioden före eller efter sommarledigheten).

Tullfrihet gäller inte för varor som du exempelvis handlar på nätet från ett land utanför EU under din studietid här. Vad som gäller för en försändelse av ringa värde kan du läsa om på sidan Försändelser av ringa värde.

Styrkande handlingar

När du begär tull- och momsfrihet ska du lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana som kan medföra det. Det finns ingen blankett för den skriftliga uppgiften utan på ett separat papper lämnar du information om dina studier och de varor du söker tull- och momsfrihet för.

Du ska också bifoga ett brev från skolan eller högskolan som bekräftar dina studier på heltid samt, om vi begär det, ett intyg på att varorna behövs för den aktuella utbildningen.

Så ansöker du om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet genom att göra en importdeklarationen på blanketten Enhetsdokument.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Pdf, 225.8 kB..

I din importdeklaration behöver du fylla i följande fält och koder:

1. Deklaration

I första delfältet skriver du "EU" om du flyttar från ett EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz). Skriv "IM" om du flyttar från ett annat land än ett EFTA-land.

I andra delfältet skriver du "A".

2. Avsändare/Exportör

Skriv ditt fullständiga namn och adress.

5. Varuposter

Skriv det totala antalet varuposter i deklarationen.

8. Mottagare

Skriv mottagarens fullständiga namn och adress. Under "Nr" ska du skriva ett identitetsnummer som består av en landskod, vanligtvis SE, personnummer och tilläggssiffror. För svenska privatpersoner är tilläggssiffrorna 00. Ett svenskt identitetsnummer kan alltså se ut så här: SE123456123400.

För sändningar som är värda över 10 000 kronor fyller du i landskod och personnummer. För sändningar som är värda under 10 000 kronor kan du skriva nollor istället för personnummer.

Leta reda på rätt landskod i en förteckning över landkoder.
I menyn väljer du Kodförteckning, Sök koder, under Kodtyp, välj länder och regioner.

14. Deklarant/Ombud

Om du själv är deklarant skriver du "[1] Mottagare".

15. a) Avsändnings-/Exportland, kod

Skriv bokstavskoden för avsändningslandet, till exempel "US" för USA.

24. Transaktionens art

Skriv koden "9".

30. Godsets förvaringsplats

Skriv en godslokalkod. En godslokalkod består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varorna finns. Om du är osäker på godslokalkoden kan du fråga lagerinnehavaren.

31. Kolli och varubeskrivning

Märken och nummer – Containernummer - Antal och slag:

  • Skriv antal kolli, alltså hur många kollin din sändning består av. Skilj på emballerade varor och oemballerade varor.
  • Beskriv godsmärkningen, det vill säga hur kollina är märkta.
  • Skriv kollislag, alltså hur varorna är förpackade, till exempel "CT" för kartong och "CS" för låda.

33. Varukod

Skriv koden "9919 00 00 30".

Varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1-97. 

36. Förmånskod

Skriv koden "100".

37. Förfarande

I det andra delfältet skriver du koden "C06".

38. Nettovikt

Skriv nettovikten uttryckt i hela kilo för de varor som är upptagna i fält 31.

44. Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange koden för de dokument som du bifogar till importdeklarationen.

  • För en skriftlig uppgift på att du ska studera skriver du kod "402U".

46. Statistiskt värde

Skriv sändningens statistiska värde i svenska kronor. Det vill säga totalbeloppet för varans värde plus frakt och försäkring. 

48. Uppskjuten betalning

Skriv "Kontant".

54. Ort och datum, Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Skriv ort och datum. Underteckna handlingen i original och skriv ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)