Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Vi ser över reglerna för import vid sjötransporter efter dialog med näringslivet

Nu ser Tullverket över möjligheten att i vissa fall kunna frigöra varor utan krav på godkänd plats (anläggning för tillfällig lagring och annan godkänd plats) eller tullager.

Tullverket har tidigare informerat om att krav på godkänd plats införs, då trafiktillstånden upphör att gälla den 1 april.

Vi har sedan dess haft dialog med aktörer inom sjöbranschen, bland annat med öppna möten under januari månad. Engagemanget från branschen har varit stort och vi har fått ta del av deras synpunkter och förstått att kravet på godkända platser kommer att innebära svårigheter för vissa aktörer där lagringsbehov inte finns.

Tullverket har undersökt möjligheten att säkerställa att tullövervakningen bibehålls samtidigt som aktörernas behov beaktas. En möjlig hantering är att Tullverket, innan lossning kan medges, kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad tulldeklaration för frigörande av varorna. I dessa fall skulle det inte behöva vara ett krav på att varorna hanteras på en godkänd plats eller ett tullager inom hamnområdet.

Observera att aktörer som har behov av att lagra icke-unionsvaror, t.ex. för att det inte är möjligt att frigöra godset direkt vid ankomst, kommer att behöva godkänd plats eller tullager. Vi uppmanar dem att ansöka om relevanta tillstånd för att vara väl förberedda inför att trafiktillstånden upphör.

Vi kommer inom kort att uppdatera informationen på sidan Övergång till nya platser vid sjötransport.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)