Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Viktigt för lagerhavare att kunna ta emot medgivande om bortförande eller utlämning

Du som är lagerhavare och själv vill kunna ta emot meddelanden om att varor får lämnas ut från ditt lager behöver prenumerera på meddelandena UTL och CWPR eller TSPR. Om du väljer att inte prenumerera på meddelandena via EDI så kan TSPR och CWPR hämtas via Tullverkets e-tjänster.

Tullverket rekommenderar alla lagerhavare som har en system-till-systemlösning (EDI) att omgående börja prenumerera på medgivande om bortförande eller utlämning (CWPR och TSPR) för att kunna säkerställa tullstatus och lämna ut varor som har deklarerats enligt den nya lagstiftningen. Det gäller både innehavare av tullager och anläggning för tillfällig lagring.

Om du som lagerhavare inte har EDI-anslutning kan meddelandena hämtas via Tullverkets e-tjänster.

Olika EDI-meddelanden för ny och äldre lagstiftning

I mars 2022 infördes den första delen av det nya importsystemet, standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning. Under en övergångsperiod deklarerar vissa företag enligt den nya lagstiftningen och vissa enligt den äldre lagstiftningen. Övergångsperioden sträcker sig fram till den 31 december 2022. Därefter stängs möjligheten att deklarera denna typ av importer enligt den gamla lagstiftningen.

Du som lagerhavare behöver kunna ta emot medgivande om utlämning eller bortförande genom olika meddelanden, beroende på om deklarationen har lämnats enligt den nya eller den äldre lagstiftningen:

  • Utlämningsseden UTL skickas ut vid deklarationer enligt den äldre lagstiftningen.
  • Vid deklarationer enligt den nya lagstiftningen skickas i stället något av meddelandena CWPR – Medgivande om utlämning (tullager) eller TSPR – Medgivande om bortförande (anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats). Vilket av dessa meddelanden du behöver beror på vilken typ av lager du driver.

Om du inte redan prenumererar på dessa meddelanden via EDI rekommenderar vi att du omgående söker en prenumeration dels på CWPR eller TSPR, dels på UTL. För att kunna registrera en prenumeration behöver ditt företag även ha utfört godkända tester för aktuellt meddelande.

Förbered dig redan nu

Det är viktigt att du förbereder dig även om du ännu inte har någon kund som deklarerar enligt den nya lagstiftningen. Börja prenumerera på meddelandena så fort som möjligt. På det viset riskerar du inte att hamna i en situation där du inte kan lämna ut varor till en kund som har gått över till den nya deklarationen.

Läs om hur du prenumererar på sidan EDI – Prenumerationstjänster i produktion

Läs om hur du får tillgång till Tullverkets e-tjänster.

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)