Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Växtskyddskontroller

Lathund för deklarationer

En vara för växtskyddskontroller är en vara som deklareras med anmälan av import till TRACES-NT medföljande Sundhetscertifikat för växtskyddskontroll med ched-pp.

Läs hur du anmäler dina varor på Jordbruksverkets nätsidor

I Tulltaxan ser du det när du behöver ta ställning till "Deklaration av CHED-PP för Växtskyddskontroll" på sidan "Sök varukod detaljer".

För importdeklarationen behöver Tullverket följande uppgifter för kontroller av efterlevnad av lagen om skydd mot växtskadegörare. Till varje varupost behövs ett eller flera dokument som täcker den importerade mängden för varuposten. Dessa deklareras enligt givna dokumentkoder i nedan tabell, ihop med dokument-id.

Utfärdade sundhetscertifikat
Phyto-cert.1234

Anmälda importer (Växtskydd) TRACES.NT CHEDPP.xx.2024.1234567

Undantag från lagen om växtskadegörare

N851

Sundhetsintyg

Avgift (SEVAX) ihop med 755.

C085

Gemensamt hälsodokument för införsel av växter och växtprodukter (CHED-PP) (i enlighet med del 2 avsnitt C i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261).

9085

Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om växtskyddskontroller. Lämna id-fält tomt. 

9006 

används om varan anmäls för Växtskyddskontroller. Det exporterade landets utfärdade sundhetsintyg anges i id-fältet; 
9006 används när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när sundhetsintyget redan deklarerats på tidigare varupost i samma deklaration ihop med N851 (detta gäller för CHED-PP utfärdat med SE). Deklarerad Sundhetsintyg kopplas ihop med anmäld CHED-PP (C085) för avräkning.

Ingen ny avgifts erläggs.9007

används om varan anmäls för Växtskyddskontroller. Det exporterade landets utfärdade sundhetsintyg anges i id-fältet;
9007 används när anmälan till TRACES-NT sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när sundhetsintyget redan deklarerats på tidigare varupost i samma deklaration ihop med N851. Deklarerad Sundhetsintyg kopplas ihop med anmäld CHED-PP (C085) för avräkning.

Ingen ny avgifts erläggs.

På denna varukod utförs ofta även Kvalitetskontroller.

 


 

 

Lathund Växtskyddskontroll

med ett Sundhetscertifikat och ett CHED-PP

SECPP

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

SESUN

N851

Phyto-cert.1234

SEVAX

-

755 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

med flera Sundhetscertifikat och CHED-PP (kontrolleras mot varupostens nettovikt)

SECPP

C085

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

CHEDPP.SE.2024.1234568

SESUN

N851

N851

N851

Phyto-cert.1234

Phyto-cert.1235

Phyto-cert.1236

SEVAX

-

755 075 1 Avgift enligt Tulltaxan

 

en växtskyddsvara som redan är avhandlad på tidigare varupost, eller anmäld till första EU-land.

SECPP

C085

CHEDPP.SE.2024.1234567

SESUN

9006 el 9007

Phyto-cert.1234

SEVAX

(9006/9007)

 

 

omfattas inte av lagen om växtskadegörare

SECPP

9085

-

SESUN

9085

-

SEVAX

(9085)

-

 

 

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)