Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Utvecklingen av importkontrollsystemet ICS2 fortsätter – nu står sjöfarten på tur

Under 2024 ska summariska införseldeklarationer för alla varor från tredjeland som transporteras via sjö, väg och järnväg lämnas digitalt till ett EU-gemensamt system, Common Repository. Syftet är att öka säkerheten genom att förhindra att farliga varor kommer in i EU.

Det är den sista fasen av det nya importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2) som är under utveckling. I tidigare faser omfattades post- och expressförsändelser samt övriga varor transporterade med flyg.

Ny uppgiftslämning nästa år

Transportörer inom sjöfart, väg- och järnvägstrafik ska börja lämna de nya uppgifterna under 2024. Det gamla importkontrollsystemet kommer sedan att fasas ut. Observera att den nya uppgiftslämningen inte kommer att omfatta varor som befinner sig under ett transitförfarande.

Sjöfartsnäringen berörs

För Sveriges del berörs främst sjöfarten. Tullverket har inlett en dialog med branschrepresentanter.

Du kan läsa minnesanteckningarna från dialogmötena på sidan Extern referensgrupp sjö.

Information om utvecklingsarbetet och tekniska specifikationer hittar du på sidan Summarisk införseldeklaration.

Anmäl varor i förväg

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Läs mer om ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)